top of page
KBO Top
HighLights
HighLights

Knowing Buddha Organization

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า (KBO)

 

เรายืนหยัดทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์ เนื่องจากในปัจจุบัน มีการนำพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์มาลดทอนคุณค่าให้เป็นเพียง "งานพุทธศิลป์" เพื่อการประดับตกแต่งหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ บดบังคุณค่าที่แท้จริงที่มีไว้เป็นเครื่องรำลึกถึงพระพุทธคุณด้วยความกตัญญูและความเคารพ

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล และฆราวาสยุคใหม่ผู้มีจิตกตัญญูหมายตอบแทนพระบรมศาสดา ที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่่างจริงจัง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยับยั้งความเห็นผิดและการกระทำอันเป็นการลบหลู่ต่อพระพุทธเจ้า เราหมายที่จะนำธรรมแท้ของพระพุทธองค์กลับคืนมาเพื่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็น "ศาสนาแห่งการตื่นรู้" 

Not Only We Protect Buddhism.

But awaken the morality of mankind.

"เราไม่เพียงแต่ปกป้องพระพุทธศาสนา แต่เราปลุกจิตสำนึกที่ดีงามในความเป็นมนุษย์"

อาจารย์อัจฉราวดี  วงศ์สกล

ประธานองค์กรโนอิ้ง บุดด้า

เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

President of Knowing Buddha

Biography of Vipassana Meditation Master

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เกิดปี พ.ศ. 2508

 

       เคยเป็นนักออกแบบและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่มีชื่อเสียง ได้รางวัล "Boss of the year" สาขาอัญมณีและเครื่องประดับปี พ.ศ. 2548 รางวัลผู้หญิงคิดบวก แต่ได้ทิ้งชีวิตธุรกิจในปี พ.ศ. 2552 เพื่ออุทิศตนรับใช้พระศาสนา เป็นผลมาจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจัง ทำให้ท่านมองเห็นความลวงของชีวิต ผลจากการภาวนาทำให้ท่านเกิดมีจิตกตัญญูต่อพระบรมศาสดาอย่างยิ่ง กอปรกับได้เห็นว่าการลบหลู่พระบรมศาสดาเกิดขึ้นรุนแรงไปทั่วโลก โดยไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบแก้ไขหยุดยั้ง

 

ท่านจึงรวบรวมศิษย์วิปัสสนามาเป็นกำลังในการก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ทำงานที่ทำได้ยากยิ่งและมากด้วยกระแสต้าน ขาดซึ่งการสนับสนุน  ทั้งการให้ความร่วมมือและทุนทำงาน เพราะชาวพุทธติดอยู่กับการซื้อบุญ มองไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมพื้นฐาน ทำให้จิตขาดสำนึก ขาดความหาญกล้าในการออกมาแก้ไขสิ่งที่ผิด

 

เมื่อ 17 ปีก่อน ขณะที่ท่านไปที่กรุงปารีส ท่านเคยยืนร้องไห้อยู่ในด้านหน้าของร้าน Buddha Bar ด้วยความเศร้าสลดหดหู่ใจที่ได้เห็นพระพุทธรูปถูกประดิษฐานไว้กลางร้านเหล้าแห่งนี้ ในขณะที่ท่านไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปในร้าน สำหรับท่านแล้ว เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจจะลืมได้ ทั้งอารมณ์เศร้า หดหู่ และกลัว ได้แต่คิดว่าเราปล่อยให้การกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร...จิตของท่านมองหาคนที่จะช่วยหยุดยั้งการกระทำนี้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่มีองค์กรพุทธใดในโลกที่ออกมาหยุดยั้งหรือชี้ทางโลกให้ปฎิบัติต่อสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดา จนเกิดการละเมิดและลบหลู่แพร่ระบาดไปทั่วโลกจนยากจะหยุดยั้ง อาจารย์ท่านได้ใช้เวลาทั้งสิ้น 17 ปี ในการเปลี่ยนชีวิตของท่านเอง 10,000 ชั่วโมงตลอดระยะเวลา 6 ปี ท่านไม่เพียงแต่ได้รับความสุขสงบ แต่ท่านยังมีสติปัญญาอันเฉียบแหลม พร้อมกับมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นแก้ไขสิ่งที่ผิด ซึ่งเป็นผลมาจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ของท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้มาเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐาน และได้ก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้าขึ้น ด้วยการสนับสนุนจากศิษย์ที่มาปฏิบัติภาวนาและจากชาวพุทธกว่า 20,000 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก

KBO team 2023.jpg
KBO Support Us
KBO Donate

ร่วมสนับสนุนทุน

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า  เพื่อทำงานปกป้องพระพุทธศาสนา และหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา

เราใช้เงินบริคจาคไปกับเรื่องอะไร?

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เงินทุนของ KBO ทั้งหมด มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น เกือบทั้งหมดของเงินทุนดังกล่าวถูกใช้ไปเพื่อ ให้ความรู้ ป้องกันและยับยั้งการกระทำอันลบหลู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น

  • การโฆษณาบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีผู้เห็นจำนวนมาก รวมทั้งจุดยุทธศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะได้เห็นเป็นสิ่งแรก เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย  ได้แก่ บิลบอร์ดปากทางเข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่

  • การพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ในหลักประพฤติที่ถูกต้องต่อพระพุทธเจ้า อาทิ นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ (ราย 2 เดือน) บอร์ดแสดงหลักประพฤติที่ถูกต้องในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

  • การผลิตสื่อหนังสั้นและการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลเนตเวิร์ค

  • การเดินรณรงค์ประจำปีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศ ณ จุดท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ตลาดนัดสวนจตุจักร, ถนนข้าวสาร

  • การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ณ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ อาทิ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) หลายครั้งต่อปี

โดยบริจาคเป็นเงินโอนเข้าบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า

เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ธนาคารกสิกรไทย

สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะปิ) บัญชีเลขที่ 003-2-79877-4

กรุณาส่งใบโอนเงินถึง มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า ที่

Email: info@knowingbuddha.org

Fax:   02-117-4065

Tel:    02-117-4063-4

ขอบคุณที่ท่านช่วยสนับสนุนงานยับยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา

และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอำนวยพร

ให้ท่านมีความสุขและความเจริญสืบไป

bottom of page