top of page

ขอน้อมกราบถวายความอาลัยแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)


.. ตามที่เพจ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ได้โพสต์ข้อความประกาศ แจ้งข่าวการมรณภาพของเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา เมื่อเช้าวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 นำความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ศิษยานุศิษย์ และผู้ศรัทธาเป็นอันมาก . หลวงพ่อวิริยังค์ ท่านเป็นพระปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีลูกศิษย์ที่ศรัทธาเป็นจำนวนมาก ท่านได้บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2478 และอุปสมบทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2484 ขณะอายุ 21 ปี ที่วัดทรายงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี . หลวงพ่อท่านได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารย์กงมา เพื่อไปพบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และท่านได้รับเลือกให้เป็นอุปัฏฐากอยู่ในพรรษา 4 ปี นอกพรรษา 5 ปี รวมเป็น 9 ปี ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์มั่นและเรียนธรรมะอันลึกซึ้ง . ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เพื่อสอนสมาธิสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนปัจจุบันมีการขยายสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพไปแล้ว 287 สาขาทั่วประเทศ และในต่างประเทศที่แคนาดา 6 แห่ง รวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาด้วย . ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มีคำสอนมากมายเพื่อเตือนสติ ขอน้อมนำคำสอนของหลวงพ่อวิริยังค์​ มาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ​ในการดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญ​ ดังนี้

"การเป็นคนดี ไม่ใช่อยู่ที่ความหล่อ หรือสวย มิใช่อยู่ที่ความร่ำรวย หรือว่ายากจน อยู่ที่การฝึกตนให้เป็นคนมีศีลธรรม"

"การที่เราเกิดมาชาติหนึ่งนี่ ถ้าไม่ได้ทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตแล้ว มันจะเสียชาติเสียภพเปล่า"

"การรับประทานอาหารเพื่อบำรุงร่างกาย การทำสมาธิ ก็เพื่อบำรุงจิตใจ การทำสมาธิ คืออาหารใจ เป็นการเติมพลังจิต" . ท่านได้มรณภาพเมื่อเวลา 07.32 น. สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน 15 วัน 80 พรรษา . เพจ Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

ขอบคุณภาพจากเพจ ธรรมะ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

Commenti


bottom of page