top of page

รัตนโกสินทร์ ไม่สิ้นคนดี


เชิญผู้รักชาติรักสถาบัน ร่วมแสดงพลังในสถานที่ต่างๆที่มีการนัดรวมตัวอย่างสันติ ..

.. The truth is ความจริงก็คือว่า... . คำว่า King ของคนโลกตะวันตก หมายถึงผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่า รวยกว่า มีอำนาจมากกว่า แม้จะมีรูปกายเช่นเดียวกับเรา แต่คนทั่วไปต้องแสดงความเคารพ แต่กับพระเจ้าอยู่หัว แม้ทรงขึ้นมาเป็นกษัตริย์โดยชาติวุฒิ แต่พระองค์มีความหมายถึงผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน ที่ปวงชนรักและเคารพนอบน้อมด้วยหัวใจ ... เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติต่อปวงชนดุจลูก เรานั่งพื้น พ่อก็นั่งพื้นด้วย เราหิว พ่อก็หาทางทำให้เราหายหิว เราสิ้นไร้หนทาง พ่อก็ถากถางสร้างหนทาง อย่าติดกำแพงของคำว่า King ในแบบที่คุณรู้จัก ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในฐานะกษัตริย์ มิอาจได้รับความรักและเทิดทูนน้อยไปกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่มีฐานะเป็นสามัญชน . อย่ามองดูความรักที่เรามีต่อในหลวง เป็นความแปลกประหลาด อย่าตัดสินการร้องไห้ของผู้ที่เพียงมองดูรูปพระองค์ ว่าเป็นความไร้สติ ลองเอาคำว่า “พ่อ ผู้ประเสริฐ” แทนลงไปในคำว่า King ดูสิ แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมเราจึงรักพระองค์ถึงเพียงนี้ King Bhumibol Adulyadej, He is our father. .. ผู้ที่อ้างคำว่า เสรีภาพในการวิพากษ์เหยียดหยามผู้อื่น เราไม่เรียกว่า เสรีชน ผู้ที่อ้างเสรีภาพ ในการเหยียดหยามแผ่นดินตัวเอง เราเรียกว่า ทุรชน ผู้ที่อ้างเสรีภาพ ในการดูหมิ่นพ่อผู้มอบชีวิตใหม่ให้ เราเรียกว่า อกตัญญูชน เปิดใจมองโลกให้พ้นจากกรอบแคบๆ สำหรับคนไทยที่ยังมีจิตต่อต้านและถือหอกทิ่มแทงชาติของตนเอง ก็ไม่ต่างอะไรกับลูกที่ปฏิเสธความมีอยู่จริง ของพ่อผู้ประเสริฐ ถามตัวเองดูว่า แผ่นดินที่ตนกำลังยืนอยู่ รักษาไว้ให้ด้วยชีวิตของใคร ผู้ที่ร่ำร้องหาเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อดูหมิ่นพ่อผู้รักษาแผ่นดินไว้ให้ เราเรียกว่า อกตัญญูทุรชน .. เธอจะเป็นคนเช่นใด ในแผ่นดินของพ่อ? .. อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 25 ตุลาคม 2563 ....

Comments


bottom of page