top of page

เชิญร่วมทำบุญใหญ่ให้แผ่นดินที่วัด 17 จังหวัด


อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ที่วัด 17 แห่ง 17 จังหวัด ร่วมกับอ.อัจฉราวดีและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เพื่อให้เป็นพลังบุญแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัติรย์ ... ขอเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อชาติ ซึ่งการประกอบบุญในวันและเวลาเดียวกัน จะเกิดเป็นขุมพลังบุญใหญ่แก่แผ่นดินที่ทรงพลังมากกว่าการต่างคนต่างทำ พลังธรรมนี้จะช่วยทำให้พลังอธรรมที่มุ่งร้ายทำลายแผ่นดินอ่อนแรงและแพ้พ่าย เกิดเป็นพลังธรรมปกปักรักษาชาติและสถาบันกษัตริย์ ที่ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงแก่ชีวิต

การรักษาศีล บำเพ็ญกุศลของคนในชาติ เป็นอีกหนทางหนึ่งในการปกป้องแผ่นดินและสถาบันกษัตริย์ เพราะเมื่อพลังธรรมเข้มแข็ง พลังอธรรมย่อมแพ้พ่าย ผู้หลงผิดย่อมมีจิตสำนึกกลับใจ เกิดมีความละอายชั่วกลัวบาป การทำกุศลที่กระทำด้วยจิตที่เสียสละเพื่อชาติ จะบังเกิดเป็นบุญกุศลที่สูงส่งช่วยเกื้อหนุนชีวิตอย่างยิ่ง ..

ขอเชิญประชาชนที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวและใกล้เคียงบำเพ็ญกุศล เดินทางมาทำบุญร่วมกัน โดยในการสวดมนต์ จะสวดพระคาถาชินบัญชร 9 จบซึ่งเป็นพระคาถาที่มีพลังปราบไพรี (ภัยพาล) และพระคาถาพาหุงมหากา เพื่อแผ่เมตตาให้ประเทศชาติมีความสุขสงบ จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศบุญนี้ให้แก่ชาติและสถาบันกษัตริย์ ให้ธำรงอยู่เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติสืบไป ..

*****กำหนดการ***** วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 8.00 น. สวดมนต์เพื่อแผ่นดินโดยผู้มาร่วมงาน 9.00 น. ถวายสังฆทาน 10.00 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล 10.45 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 12.00 น. รับประทานอาหาร .. *** โปรดแต่งกายสุภาพด้วยสีเหลืองหรือสีขาว

จัดโดยอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล และมูลนิธิโรงเรียนแห่งชิวิต ในวัดทั้ง 17 แห่ง โดยอ.อัจฉราวดี จะไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอรุณราชวราราม ท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับผู้ประสานงานในจังหวัดต่างๆ ที่ระบุในรายละเอียด ... 1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ณ พระอุโบสถใหญ่ ผู้ประสานงาน : - คุณนันทพร บุญปาลิต (อ้อม) โทร. .0894846600... Line ID: .pipopipe - คุณธัญญ์รวี จิรนนท์ศิริสุข (กิ๊ก) โทร. 065-995-4997 Line ID: kukkik_tipamas .. 2. เชียงใหม่ (ลำปาง,เชียงราย,ลำพูน) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ - สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถสองสงฆ์ - เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ ผู้ประสานงาน : - คุณสายสวลี วิทยภัค โทร 081-7657017 line id : sainaam1963 - คุณมนูญ พรหมรักษา โทร.0628924524 ..

3. พิษณุโลก (สุโขทัย,อุตรดิตถ์,พิจิตร,เพชรบูรณ์) วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถ - เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลาการเปรียญ ผู้ประสานงาน :

- คุณรุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย โทร. 081-8878745 Line ID : auroongfa

- คุณอรุณี แก้วคำปา โทร. 087-3103824 Line ID : nee_077 - คุณศสิประภา มาดบังอ่อน โทร.099-0064365 Line ID : 0990064365

4. นครราชสีมา วัดสุทธจินดา 774 ถนน ราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถ - เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ที่หอฉัน ผู้ประสานงาน :

- คุณจุไรรัตน์ จังหวัด โทร.0897172245 line id:0897172245

- คุณสุพิชชา แซ่เหล่า โทร.0899698049 ID Line : 0910765024

5. สุรินทร์

สถานปฏิบัติธรรมลานหินป่าโมกข์ ตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

- สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลากรรมฐาน

ผู้ประสานงาน : - คุณสุพันธ์-คุณโสภา จูมสิมมา โทร.0872603890 line id : sopachoomsimma - คุณมัณฑนา เหล่าจิรากร โทร 0819760918 ID Line : ml_golden

6. อุบลราชธานี

วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวงชั้นตรี

ที่ตั้ง ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี - สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถ - ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลา ผู้ประสานงาน : - คุณอริศรา ยืนยาว โทร. 063 -9569895, - คุณปุณยนุช ภูธาคุณานนท์ โทร. 0846619033 - คุณชมพูนุท โทร. 08-53079954

7. อุดรธานี (หนองคาย, บึงกาฬ , สกลนคร ,เลย) วัดศรีเมืองทอง 135 หมุ่ 5 ถนนบ้านเลื่อม ตำบล บ้านเลื่อม อ เมือง จ อุดรธานี

- สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ณ พระอุโบสถ ผู้ประสานงาน : - คุณอุรวดี รุจิเกียรติกำจร โทร. 0885713281 Line id : Uravadee .. 8. ขอนแก่น วัดป่าอรัญญวิเวก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น - สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลที่ ศาลาหอฉัน (โบสถ์เล็ก) ผู้ประสานงาน : - คุณเกรียงศักดิ์ อัศวเรืองสุข โทร. 0812748703 line id: 0647082591

9. จันทบุรี (ตราด) วัดโยธานิมิต ตำบล บางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถ - ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลาการเปรียญ ผู้ประสานงาน : - คุณกัณฑมาศ ครุปิติ โทร. 092-771-7007 - คุณน้ำฝน ครุปิติ 080-601-4595 line id:namphon2508

10. กาญจนบุรี (ราชบุรี ) วัดบ้านน้อย ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี - สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถ - หลังจากสวดมนต์ภาวนา จะมีการไปรวมกับประชาชนในพื้นที่ ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับทางเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ - แล้วกลับมาถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลพระที่วัด

ผู้ประสานงาน :

- คุณพิทักษ์ โทร. 0619689807 Line ID: pitucino - คุณนิเวศน์ เจียมสกุลธร โทร. 0818222932 line id: 0818222932 - พิชญ์นันท์ ฮ้อแสงชัย เบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ : 0882093493

11. ชลบุรี(ระยอง) วัดใหญ่อินทาราม ถนน เจตน์จำนง ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

- สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถ

- ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาฉัน

ผู้ประสานงาน :

- คุณนุงนุช ฮ้อแสงชัย ,คุณสรินทร ฮ้อแสงชัย โทร.083 242 9356 line id: NNING08

- คุณสิทธิชัย ศรีตะลาลัย โทร 0892444177 line id : sittom2519

- คุณนฤต วชิรอมรเลิศ โทร 0947461164 line id: id: akenaruta

12. อยุธยา

วัดหันตรา ที่อยู่ 34 หมู่ 2 ต.หันตรา

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

- สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ณ พระอุโบสถ

ผู้ประสานงาน :

- คุณศิราวุฒิ ยศทนนท์ โทร.0909833479 ,line id : sirawutyott,

- ศิริญา สุขบันเทิง โทร. 080-5665522

LineID : mewsiriya

13. สระบุรี

วัดพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

- สวดมนต์ภาวนา ณ พระอุโบสถ

- ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ที่ หอฉัน

ผู้ประสานงาน :

- คุณโสภิต ชลวิชิต โทร.081-8784110 line id :tu1953.techo

- คุณรัชพล มั่นเจริญ โทร 080-262-1005

ไอดีไลน์ 0837377883

14. สิงห์บุรี

วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ ค่ายบางระจัน(เดิม)

ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

- สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ณ พระอุโบสถ

ผู้ประสานงาน :

- คุณภาลาวัลย์ ภู่นาค โทร. 0982949956 Line : phalawan2505

- คุณปพน มีทรัพย์ โทร. 093-562-9641 Line ID: kimshogun

15. หาดใหญ่ สงขลา

วัดหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ในพระอุโบสถ

- ถวายภัตตาหารเพลที่โรงฉัน

ผู้ประสานงาน :

- คุณณฐอร วรฉัตร โทร. 0994055190 line id : 0815992748

16. ภูเก็ต

วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

- สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ณ พระอุโบสถ

ผู้ประสานงาน :

- คุณมงคล เวชสรางกูร โทร. 0883799800 line id: joegenerations

17. สุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช)

วัดซอยสิบ ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

- สวดมนต์ภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ณ พระอุโบสถ ผู้ประสานงาน : - คุณเบญจวรรณ์ สุวรรณพงศ์ โทร 0874718118 line id : 0874718118

..

เพจนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ขออนุโมทนาต่อกุศลจิตของทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ประกอบบุญกุศลเพื่อชาติ เพื่อสถาบันกษัตริย์ร่วมกัน

Comments


bottom of page