top of page

"โปรดหยุดลบหลู่พระพุทธเจ้า"


"โปรดหยุดลบหลู่พระพุทธเจ้า" อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล

Wish to tell วันนี้ อาจารย์ตั้งใจบอกและตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับโอกาสสำคัญยิ่งในชีวิตของการเป็นชาวพุทธ อาจารย์ขอเชิญชวนผู้ศรัทธา ร่วมกันแสดงพลังบอกให้โลกรู้ ให้หยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา เมื่อ 20 ปีก่อน บุดด้าบาร์ที่ปารีส กำลังดังกระฉ่อนโลก ความดังนั้นเกิดจากการที่เขาเอาพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไปตั้งกลางบาร์ และเชิญชวนคนมาด้วยคำว่า “Magic Atmosphere” เขารู้เต็มอกว่าพระพุทธเจ้าคือใคร และชาวพุทธปฏิบัติต่อสัญลักษณ์ของพระองค์อย่างไร แต่เขาก็ยังย่ำยีหัวใจของชาวพุทธ โดยอ้างความรู้สึกลึกล้ำดื่มด่ำที่ตนคงได้เห็นจากในโบสถ์ที่ใดที่หนึ่ง นำไปสู่การกระทำที่ไร้สำนึก

อย่าถามเลยว่า เขารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิด

ต้องลองถามว่า หากเป็นภาพพระศาสดาพระองค์อื่น เขาจะกล้านำสัญลักษณ์ไปทำเช่นนั้นหรือไม่? 20 ปีที่แล้ว อาจารย์อ่อนแอนัก แต่กระนั้นจิตสะเทือนอย่างแรงและได้แต่หวังอยู่เงียบๆในใจว่าจะต้องมีองค์กรพุทธใหญ่ๆ ใดสักแห่งหยุดยั้งการกระทำนั้น แต่ก็ไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้ มีแต่คำโหมโฆษณาและพีอาร์อย่างต่อเนื่องจากบาร์นั้น คนดังคนโน้น ดาราคนนี้ ล้วนไปเป็นแขกวีไอพี หนำซ้ำ ไฮโซไทยบางคนก็ยังเข้าไปในบาร์นั้นแล้วยังมีเรื่องมาอวด

อนิจจาต่อผู้แยกแยะไม่ออก ระหว่าง การปล่อยวาง กับปล่อยปละเลย จิตสำนึกที่ดีงาม กับการไร้จิตสำนึก ความยึดมั่นถือมั่น กับคาราวะธรรม เมื่ออาจารย์ไปที่ปารีส อาจารย์ไปยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าบาร์ เปล่าเลย ไม่ได้เข้าไปดูบรรยากาศดื่มด่ำของเขา แต่ไปเพียงเพราะอยากไปรู้ว่า เขาทำกับพระพุทธเจ้าและย่ำยีชาวพุทธขนาดนี้ได้อย่างไร เมื่อไปถึงจริงๆ เพียงมองเห็นป้าย Buddha Bar อาจารย์ก็ก้าวเท้าไม่ออกเสียแล้ว...รู้สึกหัวใจแตกสลายกลางกรุงปารีส

อาจารย์ทำได้เพียงแต่ยืนร้องไห้อย่างเจ็บปวด เหลียวหาขอความช่วยเหลือ “ใครก็ได้ โปรดหยุดยั้งการกระทำที่ผิดนี่ด้วยเถิด”

ปี 2555 สิบหกปีนับจากนั้น เมื่อวันที่ชีวิตเปลี่ยนอุทฺิศเพื่อธรรมและเพื่อ พระบรมศาสดา ธรรมอันเข้มแข็ง ทำให้อาจารย์ได้รวบรวม กำลังศิษย์หยิบมือหนึ่ง ก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้าเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการหยุดยั้งการลบหลู่สัญลักษณ์พระบรมศาสดา ผลที่ได้รับจากความมุ่งมั่นกตัญญู

ในช่วงแรกนั้น นอกจากเราจะไม่ได้รับการสนับสนุน จากผู้ใดแล้ว เรายังถูกคนผู้มืดบอดในโลกไซเบอร์ ถล่มการทำงานของเรายับเยินนับแสนราย เขารุมถล่มความกตัญญูของเรา ด้วยธรรมอันโง่เขลาที่เขาจำปัญญาพระพุทธองค์มาอ่าน

“ปล่อยวางสิ” : ตามมาด้วยคำด่าทอเสียดสีของผู้ยกคำนี้ขึ้นมาต้าน

ถ้าเช่นนั้นคุณต้องปล่อยวาง เวลามีคนเอารูปบุพการีคุณมาเหยียบย่ำด้วยนะ คุณจะไม่บอกเขาหรือว่าคนที่อยู่ในภาพนั้น คือใคร คุณจะไม่เก็บภาพนั้นขึ้นมาจากพื้นแล้วปล่อยให้เขาเหยี่ยบย่ำอยู่เช่นนั้นหรือ

ปล่อยวางหรือ ถ้าเช่นนั้น พระองค์จะสอนให้มีศีล และมีธรรมวินัยไปทำไม เขาไม่เข้าใจว่า พระองค์ทรงสอนให้ปล่อยวางอัตตาไม่ใช่ปล่อยปละเลย

“ยึดมั่นถือมั่นนี่ ”: นี่ก็อีก คำยอดฮิต ที่ผู้พูดส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่า หมายถึงอะไร

เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า พระองค์สอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกข์และสุข ไม่ให้ยึดมั่นในอารมณ์โลภ โกรธ หลง ไม่ใช่ให้ไม่ออกมาแก้ไขสิ่งที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ควรแก่ธรรมมิฉนั้นจะทรงมีบทลงโทษทางธรรมวินัยไปทำไม มิฉนั้นจะทรงสอนผู้หลงผิดทำไม ทรงเสวยวิมุตติรสไม่ดีกว่าหรือ “อิฐหินดินทราย ยึดทำไมไปสอนให้เขายึดอิฐหินดินทรายนี่”

นี่เขาก็ไม่เข้าใจอีกว่า เราไม่ได้ปกป้องหรือกราบไหว้ อิฐหินดินทรายและกระดาษที่ไหน แต่เราน้อมใจไปตามสัญลักษณ์นั้นๆ ที่ไม่ว่าจะทำด้วยวัตถุใด เมื่อวัตถุนั้น ทำให้จิตเราโน้มไปถึงใคร เราก็พึงดูแลสิ่งนั้นๆให้อยู่ในที่อันควรเพราะเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่วัตถุ โลกเขาสร้างอนุเสาวรีย์เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณความดีไว้ทำไม เรามีพิธีไหว้อิฐหินดินทรายงั้นหรือเราไปสักการะคุณความดีของบุคคลนั้นๆ ต่างหากโดยมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องน้อมจิต “ทำไมไม่มุ่งเดินตามคำสอนมามัวปกป้องทำไม”

เขาก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่า เพราะเราเข้าถึงธรรมอันกระจ่างจากการเดินตามคำสอนแล้ว จึงมีจิตที่เปี่ยมด้วยความกตัญญู จิตของเรารู้สึกนึกว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร คาราวะธรรมอันเป็นธรรมของผู้มีจิตใจสูง จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามคำสอนนี่เอง อาจารย์เขียนไว้ว่า “เราไม่ได้เพียงปกป้องพระบรมศาสดา แต่เราปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้คืนสู่โลก” เพราะโลกไร้ธรรม จึงไร้จิตสำนึก

ในวันที่ประเทศเต็มไปด้วยชาวพุทธในทะเบียนบ้าน ได้แต่จำคำสั้นๆ ล้วนดาหน้าถล่มงานปกป้องพระพุทธศาสนา เขาไม่รู้เลยว่าเขาได้กระทำอะไรลงไป อนิจจา น่าสังเวช งานปกป้องเป็นงานของผู้กล้าหาญและผู้เข้มแข็งแม้แต่บรรพชิต รูปนึงที่บอกว่า หน้าที่การปกป้องไม่ใช่ของท่าน ....ไม่ใช่ของท่านแล้วเป็นของใคร

เป็นของอาจารย์และของพุทธศาสนิกชนในธรรม แน่นอนแล้วไม่ผิด

4 ปีของโนอิ้ง บุดด้า กับก้าวที่ไม่เคยถอยในการหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดาที่ท่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นการเอาสัญลักษณ์ไปอยู่สินค้าอันน่าอดสู ที่มีตั้งแต่รองเท้าแตะ กางใน เสก็ตชบอร์ด ฝาโถส้วม เก้าอี้นั่ง กระถางต้นไม้ ไม่มีอะไรที่จะต่ำไปกว่านี้อีกแล้ว แต่ที่น่าสังเวชที่สุดคือ เมืองไทยเมืองพุทธเองนี่แหละ ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าไม่น้อยส่งไปให้เขาอย่างขาดความเคารพยำเกรง ไม่ได้รำลึกว่าพระแก้วมรกตถูกประดิษฐานอยู่เช่นใด

ก้าวที่ไม่ถอยทำให้องค์กรมีผลงานการเผยแพร่หลักประพฤติต่อพระพุทธองค์มากมาย สามารถหยุดยั้งการลบหลู่ได้จำนวนมาก เวบไซต์ 8 ภาษา มีการรณรงค์ต่อเนื่องทั้งบนถนนและทางอากาศ ในจุดสำคัญของประเทศตั้งแต่ประตูเมืองคือสนามบิน ไปจนถึงพระอารามหลวงที่สำคัญและอุทธยานของประเทศนับร้อย โบรชัวร์บอกหลักประพฤตินับแสนใบ และการรณรงค์ย่อยต่อเนื่องทั้งที่สวนจตุจักร สนามหลวง สมุย

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ได้พบผู้นำคำสอนของสมเด็จพระสังฆราช พระญาณสังวร ได้ทรงสอนไว้ว่า

“ไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่าบุญที่เทิดทูนรักษาพระพุทธศาสนา .. อานุภาพแห่งบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา แม้มากเพียงพอในปัจจุบัน ย่อมพิทักษ์รักษา ให้ได้พ้นจากความเจ็บปวดทรมาน อย่างเป็นที่น่าประหลาดมาก”

แม้มิได้ทำเพื่อหวังบุญ ลาภ ยศสรรเสริญ ทำเพราะมันคือหน้าที่ของพุทธบุตรที่พึงปกป้องพุทธบิดา ทำเพราะจิตนี้มีแต่คำว่า กตัญญู แต่อรรถธรรมที่ได้อ่าน ก็ยังจิตให้เบิกบานและพึงส่งต่อความนี้เพื่อเป็นปัญญาแก่ชาวพุทธด้วยกัน วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00 น.ที่ ถ.ข้าวสาร อาจารย์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรณรงค์คร้้งใหญ่ บอกให้โลกรู้ ณ จุดที่มีชาวต่างชาติมาชุมนุมรวมกันเนืองแน่นมากที่สุด มาเดินให้เขารู้ เขาเห็นว่า เรารู้สึกอย่างไรกับการที่โลกลบหลู่พระบรมศาสดา มาบอกให้เขาช่วยเป็นกำลังบอกให้ผู้ที่ลบหลู่จะด้วยความไม่รู้หรือจงใจ ให้เขาหยุด ให้เขาเข้าใจเรา

เราจะรณรงค์อย่างสงบ อหิงสา หนักแน่น และให้เขาเห็นความเป็นพุทธที่แท้จริง พุทธที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ เข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าว มาร่วมแสดงความกตัญญูด้วยการก้าวข้ามสายธรรม สายวิชา อาจารย์จะรอทุกคนที่นั่น พันคน หัวใจเดียวกัน มีพระพุทธบิดาองค์เดียวกัน

16 กุมภาพันธ์ 2559 อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล

---------------------------- จุดนัดพบคือที่ ต้นถนนข้าวสารฝั่งร้าน Burger King ใกล้สี่แยกคอกวัว

การแต่งกายสำหรับทุกคนในขบวนเดินรณรงค์ "ธรรมะกตัญญู" : กรุณาสวมเสื้อ 5000s ทั้งแบบโปโลหรือเสื้อยืดคอวี หรือสามารถสวมเสื้อสีขาวได้ โดยแนะนำเป็นกางเกงสีครีม รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีดำ หรือสีสุภาพ ขอความร่วมมืองดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนส์ งดเว้นการสวมรองเท้าแตะ และงดเว้นการใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดา

โปรดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ fb.knowingbuddha หรือโทร.ที่มูลนิธิ 02 634-7461-3

bottom of page