top of page

กองทัพธรรมกึ่งพุทธกาล


การรวมพลังบอกให้โลกรู้ “โปรดหยุดลบหลู่พระพุทธเจ้า” มีภาพแสดงออกมาอย่างยิ่งใหญ่ หนักแน่น เข้มแข็ง สงบ อหิงสา ในความเป็นกองทัพธรรมแห่งยุคกึ่งพุทธกาล เมื่อวันที่ 20 ก.พ. กลางถนนข้าวสาร ด้วยผู้ร่วมรณรงค์กว่าพันคน กองทัพนี้ไม่มีปืนไม่มีดาบ ไม่มีการมุ่งร้ายหรือเจตนาใดแอบแฝง ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใคร หากแต่เป็นไปเพื่อบอกให้โลกรู้ว่า ชาวพุทธเสียใจในการกระทำขาดจิตสำนึกย่ำยีลบหลู่ต่อสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดา

“อย่าถามเลยว่าเขารู้มั้ยว่าสิ่งที่เขาทำนั้น ผิด แต่จงถามว่าหากเป็นสัญลักษณ์ของศาสดาอื่น เขาจะกล้าทำอย่างนี้หรือไม่” เป็น Speech ที่อาจารย์พูดเป็นภาษาอังกฤษแก่นักท่องเที่ยวก่อนที่จะเริ่มการรณรงค์ ----- Dear travelers, what makes me come here for this campaign is because 20 years ago..my heart had been broken on the street of Paris in front of Buddha Bar......How could they do this to Buddha… นักท่องเที่ยวที่รัก สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามายืนอยู่ตรงนี้..เพราะยี่สิบปีที่แล้ว หัวใจของข้าพเจ้าแตกสลายกลางกรุงปารีส ที่หน้า Buddha Bar … เขาทำกับสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าเช่นนี้ได้อย่างไร.. ----- เสียงปรบมือเกิดขึ้นหลังจากจบสปีชด้วยการขอร้องนักท่องเที่ยวว่า เมื่อเขากลับไปบ้าน ให้เขาช่วยบอกคนที่เขาเห็นการนำสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ว่า อย่าทำเลย มันผิด เป็นการไม่เคารพ สัญลักษณ์นั้นคือบิดาของชาวพุทธ การมาร์ชที่เปี่ยมด้วยพลัง สงบ อหิงสา เป็นภาพของชาวพุทธที่โลกไม่เคยเห็นว่า... ท่ามกลางความสงบ มีความหนักแน่น ท่ามกลางความอหิงสา มีความอ่อนโยน ท่ามกลางผู้รณรงค์ มีดวงจิตกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้าอยู่ในดวงจิต นี่คือลักษณะของผู้มีธรรมแท้ ผู้ที่เพียรปฏิบัติธรรมกะเทาะกิเลส เหล่าผู้เข้าร่วมรณรงค์กว่า 90% คือนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่เป็นฆราวาสหลากหลายอาชีพ ทั้งนักบิน สถาปนิก วิศวกร นักธุรกิจ นักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ แพทย์หลายสาขา ต่างได้แสดงเงาสะท้อนของผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างน่าชื่นชม เป็นเงาสะท้อนความเป็นพุทธแท้อยู่ในหัวใจที่มุ่งเดินตามรอยพระบาทพระบรม ศาสดา จนเกิดเป็นการรณรงค์ที่สยบหัวใจนักท่องเที่ยว ได้หัวใจจากตำรวจ ได้แนวร่วมจากพ่อค้าแม่ค้าและแม้แต่ผู้ที่เคยหลงทำผิด ภาพแห่งการแปรเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นพลัง ร้อยคำพร่ำบอก ไม่เท่าหนึ่งภาพที่แสดงออกมา ภาพเหล่านี้ ----- การรณรงค์ประกาศก้องให้โลกรู้ “โปรดช่วยหยุดการลบหลู่พระพุทธเจ้า” โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่อเมริกา ลอสเองเจลิส และยุโรป มีการนำสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เคารพมากที่สุด แค่ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่องเดียว ก็มีคนเห็นเป็นร้อยล้านคน ธรรมแท้อันเข้มแข็ง ต้องไม่ปล่อยปละละเลยในสิ่งที่ผิด พระพุทธองค์สอนให้ปล่อยวางอัตตา ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย สอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกข์และสุข มิใช่ให้อ่อนแอ ไม่กล้าเผชิญปัญหา สัญลักษณ์คือส่วนเชื่อมไปถึงความคิดในจิตใจ หากบุคคลย่ำยีสัญลักษณ์ได้แสดงว่าจิตเขาขาดจิตสำนึก อย่าท่องคาถาปล่อยวาง หากเห็นใครทำไม่ถูกต้องเราต้องบอก ต้องสอน แก้ไขเขาด้วยความเมตตา อย่าให้เขาทำร้ายตนเองและไม่ทำร้ายพระพุทธศาสนา คำสำคัญที่เป็นหลักในการรณรงค์คือ “เราไม่เพียงปกป้องพระพุทธศาสนา แต่เราได้ปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่โลก” - We not only protect Buddhism but also awaken the morality of mankind. ----- สี่ปีของโนอิ้ง บุดด้า มาถึงก้าวสำคัญที่พิสูจน์ตนเองถึงหัวใจกตัญญู ที่ออกมาปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา จนมีผลงานไปทั่วประเทศและหลายประเทศ เราทำเพื่อค้ำชูและสืบสานธรรมแท้ที่เป็นไปเพื่อการละวาง การมั่นคงในศีลและชำระจิตให้บริสุทธิ์ ยุคนี้เป็นยุคที่ฆราวาสต้องปกปักษ์รักษาพระศาสนา ขอเราทุกคนหนักแน่นในความดี ขอให้มีความกล้าหาญ เห็นผู้ใดลบหลู่พระสัญลักษณ์พระพุทธองค์ ช่วยกันสอนเขาว่าสิ่งนี้ผิด หากภาพบิดาของเราตกอยู่กับพื้น เราจะปล่อยให้คนเหยียบยํ่าโดยไม่เก็บขึ้นมาเลยหรือ ศรัทธาต้องมาพร้อมกับปัญญา พระพุทธศาสนากำลังถูกสั่นคลอน เมื่อสงฆ์เพลี่ยงพล้ำ ฆราวาสต้องมาค้ำ ไม่ใช่ถอย

ขอขอบคุณในทุกพลังศรัทธา ขอความเจริญยิ่ง บังเกิดแด่ทุกคน อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานผู้ก่อตั้ง องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา 21 กุมภาพันธ์ 2559

bottom of page