top of page

ภาพงานทอดผ้าป่า ของสายธรรมเตโชวิปัสสนา หาทุนสร้างหอมนสิการ

ภาพงานทอดผ้าป่า ของสายธรรมเตโชวิปัสสนา หาทุนสร้างหอมนสิการ เป็นกลุ่มอาคารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สอนธรรม สอนสมาธิอานาปานสติ และเป็นทุนทำงานปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา งานจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2017 มีผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลล้นหลาม ในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมศาสดา เป็นการอธิษฐานจิตสร้างหอมนสิการ วัตถุประสงค์ในการหาทุนครั้งนี้เป็นไปเพื่อ 2 ส่วนหลักคือ 1. โครงการมนสิการ 2. เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา มูลนิธิฯ ยังเปิดรับการบริจาค สำหรับท่านที่ต้องการร่วมบุญสมทบทุนสร้างหอมนสิการ โดยท่านสามารถโอนเงินมาที่ บัญชีมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ธ.กสิกรไทย #003-2-41586-7 ท่านสามารถแจ้งการโอนมาที่ข้อความ FB กับแอดมิน https://www.facebook.com/5000sMagazine/ ขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน

****************************** โครงการมนสิการเป็นกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบใหม่ ด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เชิงผสมผสานกับนิทรรศการถาวรที่เพื่อปลุกจิตสำนึกในศีลธรรม “มนสิการ.. คือโครงการใหญ่ที่จะรวบการปลุกจิตสำนึกในธรรมแก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นสมบัติใหม่ที่จะฝากไว้ให้พระพุทธศาสนา.. ในเมื่อกึ่งพุทธกาลนี้ ทุกอย่างถูกพลิกกลับด้านทั้งหมด ผู้คนไม่รักษาศีล เห็นธรรมะเป็นเรื่องหาประโยชน์ในบุญ วัดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การจะพลิกฟื้นธรรมะขึ้นมาให้ได้ ก็กลับมุมเช่นกัน ด้วยการทำสถานที่ท่องเที่ยวให้กลายเป็นวัด มนสิการ จึงคือ เชิงยุทธสำคัญในการนำธรรมแท้คืนมา แห่งกึ่งพุทธกาล..” หอมนสิการ จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั้ง 23 พระองค์ ที่เสด็จมาอย่างโอฬารต่อหน้าสาธุชน ใน 3 วาระสำคัญของสายธรรมเตโชวิปัสสนา พร้อมทั้งได้ศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดา โดยตลอดทางเดินที่ทอดยาวก่อนเข้าสู่หอจัตุรัส จะมีการจัดแสดง “Journey to the life of Buddha” วิถีการเสียสละ กว่าที่พระพุทธองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า และถ่ายทอดความหมายของอริยมรรคมีองค์แปดผ่านศิลปกรรม ที่จะปลุกจิตสำนึกธรรมแท้ ให้ผู้คนได้ระลึกถึงพระธรรมคำสอน และใช้ชีวิตในเส้นทางแห่งความดีงามรักษาศีลห้า เป็นการปลุกจิตสำนึกศีลธรรมให้แก่คนทั่วโลกที่จะมาเยือนที่แห่งนี้..

ภาพโดย ทีมช่างภาพนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ

bottom of page