top of page

CSR บรรยายธรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น ทางทีมงาน CSR ได้รับโอกาสอันดียิ่ง ที่ได้มาบรรยายธรรม ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3-6 จำนวน 241 คน เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร คณบดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานต้อนรับทางคณะผู้มาบรรยายธรรมทุกท่าน และกล่าวกับนิสิตถึงความสำคัญของ ศีล สมาธิ และ ปัญญา และการดำรงของพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันมาเกือบ 2600 ปี คุณลัคพงศ์ เพิ่มพูน Stage Manager กล่าวแนะนำองค์กรและวัตถุประสงค์ แนะนำทีมงานจิตอาสา ประวัติท่านประธานองค์กร ผลงานที่ผ่านมา ท่านประธานได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และกล่าวถึงหัวข้อการบรรยายในวันนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์สังคม วิทยากรที่มาช่วยบรรยายธรรมในวันนี้มี 2 ท่าน วิทยากรที่ 1 ทพญ. เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย์ กล่าวว่าการบรรยายธรรมะในครั้งนี้ นับว่าพิเศษกว่าครั้งไหน ๆ เพราะเป็นการบรรยายให้กับนิสิต ทันตแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพโดยตรงของวิทยากร โดยวิทยากรได้นำข้อบกพร่องในด้านศีลธรรมที่ได้พบเห็น ทั้งด้านการเรียน การทำงาน ประสบการณ์และข้อคิดในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม โดยสรุปรวม ในหมวดของการไม่เบียดเบียน ซึ่งก็คือ ศีล 5 มาบรรยายให้นิสิตฟัง และเน้นให้นิสิตให้การรักษาผู้ป่วยด้วยความเมตตา ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้ารู้สึกปีติ และอิ่มเอมใจ ที่ได้ตอบแทนพระคุณพระบรมศาสดาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้ตอบแทนสังคมและสถาบันวิชาชีพด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม จริยธรรม แก่นิสิตผู้ที่จะเติบโตไปรับใช้สังคม มีอีกท่านหนึ่งซึ่งมาเป็นจิตอาสาในการบรรยายครั้งนี้คือ ทพญ. พิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์ ได้เสริมความคิดเห็นในฐานะที่ทำงานเป็นทันตแพทย์เช่นกัน “จากการที่ข้าพเจ้าได้ฟังบรรยาย จึงเข้าใจปัญหาว่าเกิดจากการที่น้องๆ ตั้งเป้าหมายผิดคิดว่า เป้าหมายของการเข้ามาเรียนที่คณะทันตแพทย์ของตนคือ ขอให้เรียนจบ ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทั้งที่จริงแล้ว การที่เข้ามาเรียน เราเรียนเพื่อที่จะได้ความรู้ ได้ฝึกทักษะเพื่อนำทักษะและความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในการรักษาคนไข้ หาใช่การเรียนเพื่อให้ได้รับกระดาษหนึ่งใบที่เรียกว่าใบปริญญาบัตรไม่ เมื่อเป้าหมายผิด จึงมุ่งคิดแต่ว่าทำยังไงก็ได้ ขอให้เรียนจบ จึงอาจหลงเลือกวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น แทนที่จะฝึกทักษะด้วยทำแลปชิ้นงานฟันปลอมด้วยตนเอง แต่กลับเลือกใช้ทางลัด ส่งช่างแลปทำแทนเพียงเพื่อให้ได้ชิ้นงาน โดยที่น้องๆไม่ได้ตระหนักเลยว่าตนนั้นกำลังเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยการละเมิดศีล คุณพิมพ์ชนกได้ทิ้งท้ายว่า “หากย้อนเวลากลับไปได้ ข้าพเจ้าคงอยากให้มีการบรรยายแบบนี้ในขณะที่ตนเองนั้นเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เช่นกัน” วิทยากรที่ 2 คุณศิรพงศ์ ศิริสุนทรชัย ชี้ให้เห็นเรื่องวิถีกรรมและเจ้ากรรมนายเวรของการผิดศีล การทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยบุญกริยาวัตถุ 10 ชี้ให้เห็นว่าอภัยทานคือทานที่สูงสุด การชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการภาวนา จิตที่นิ่งของการภาวนาเป็นจิตที่ปราศจากความโลภ โกรธ หลง เป็นอานิสงส์ที่สูงสุด เมื่อฉายวิดีทัศน์เคสลบหลู่ นิสิตหลายคนถึงกับอุทานร้องออกมา บางคนก็ทำหน้ากังวล ไม่อยากเชื่อว่าจะมีการลบหลู่ถึงเพียงนี้ คุณศิรพงศ์เองภูมิใจมากที่ได้ถ่ายทอดปัญญาของพระพุทธเจ้าและของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ น้องๆ นิสิตน่ารักมากๆ ตั้งใจฟังอย่างดี สังเกตจากการพยักหน้ารับเวลาข้าพเจ้าบรรยาย เพราะอาจจะพลั้งทำผิดศีลมามากมาย เมื่อรู้แล้ว ต้องรีบแก้ไข การดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า จะได้เจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ ตลอดเวลาของการบรรยาย ท่านคณบดี และ ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ ไพรัตน์ ธีรวรางกูร ให้ร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ทีมงานปลาบปลื้มใจเป็นอันมาก คำถามช่วงถาม-ตอบของการบรรยาย มีวิธีที่จะกำจัดความริษยาของตัวเองได้อย่างไร ? วิทยากรตอบว่า จากที่ได้รับฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สาเหตุหลักก็เนื่องจากเรามีอัตตา มีตัวตน ยึดว่าเราเป็นคนนั้น คนนี้ ทำไมคนนี้ดีกว่าเรา ทำไมสวยกว่าเรา ทำไมคนนี้ไม่เห็นทำอะไรเลย ส่งงานอาจารย์ผ่านทุกที ทำไมของเราไม่ผ่านสักที วิธีแก้คือ ให้เรามีพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้มีมุทิตาจิต ยินดีอย่างจริงใจเมื่อผู้อื่นได้ดี จิตริษยานั้นก็จะค่อยๆ ลดลง เราทำได้ไหม ? สวยกว่าเรา อ๊ะ ๆ โอเค ก็ยินดีด้วย แสดงว่าชาติที่แล้วเธอทำบุญมาดี ยินดีด้วย ขออนุโมทนากับบุญของเธอด้วย เนี่ยเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีก สำนักธรรมที่ไหนแท้หรือเทียมดูได้อย่างไร ? วิทยากรตอบว่า ถ้าไปปฏิบัติภาวนาแล้วตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สังเกตเห็นกิเลสในตัวเราลดลง หยุดทำความชั่ว ทำแต่กรรมดี ทำจิตใจให้ผ่องใส สำนักนั้นคือธรรมแท้ วิทยากรอีกท่านกล่าวเสริมว่า เมื่อไปปฏิบัติมาให้สังเกตตัวเอง ถ้าความโลภ โกรธ หลง ความอยาก ลดลง นั่นแหละธรรมแท้ ความเห็นของน้องนิสิตทันตแพทย์หลังเข้าฟังธรรมะบรรยาย

“หนูคิดว่าจะนำประโยชน์จากธรรมบรรยายนี้ ไปใช้ในทุก ๆ ด้านของการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเรียน การรักษาคนไข้ การสนทนา และจบไปหนูจะตั้งใจทำงาน เป็นทันตแพทย์อย่างมีคุณธรรมค่ะ”

“ ศีล 5 สำคัญมาก ปฏิบัติได้ ใจเป็นสุข ถือเป็นบุญ อยากทำให้ได้ทุกข้อ คิดว่าทุกวันนี้ก็ทำอยู่ แต่มีบางเรื่องที่เรามองข้าม คิดว่าไม่เป็นบาป ทำไปเพราะความไม่คิด ไม่มีสติ ต่อไปจะพยายามๆๆๆๆ สู้ค่ะ ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ”

“ได้รู้ถึงบาปบุญ การทำบุญ การนั่งสมาธิ การทำผิดศีล นำไปใช้ในทุกด้านของชีวิต เรามีสิทธิ์ที่จะหลง ทำบาปโดยไม่รู้ตัวเยอะมาก ไม่ว่าจะทางกาย วาจา ใจ เราก็จะควบคุมและคิดดี ทำดี มากขึ้นในการดำเนินชีวิต”

“จะนำประโยชน์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการนั่งสมาธิก่อนนอน และการรักษาผู้ป่วย อย่าเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเอง”

“ได้หลักแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น ปรับทัศนคติที่มีต่อผู้อื่น”

“จะนำประโยชน์ที่ได้จากการฟังธรรมบรรยายไปใช้ในการถือศีล 5 และ การภาวนา”

“ศีล 5 ดูเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติ แต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติ เราก็จะสามารถทำได้”

“ได้ความรู้ในการปฏิบัติตน ลดบาป สะสมบุญ วิธีทำสมาธิ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล 5 ละเว้นการทำความชั่ว มุ่งทำความดี เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต”

“ได้รู้ว่าที่ต่างประเทศมีการลบหลู่ศาสนาพุทธขนาดไหน ช่วยกันปกป้อง อย่าทำเพิกเฉย”

“ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราถูกดูถูก อย่างไม่เหมาะสมในสายตาชาวต่างชาติ”

“ได้รับรู้ถึงการดูหมิ่นพระพุทธเจ้า และการไม่เคารพพระพุทธเจ้า”

“ จะนำประโยชน์จากธรรมบรรยายมาใช้และจะพยายามปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการหมั่นฝึกฝนสมาธิ การคิดก่อนพูดและทำ และการเตือนผู้ที่ไม่รู้ในเรื่องของรูปพระศาสดา ในที่ที่ไม่เหมาะสม โดยบอกถึงสาเหตุ และความสำคัญ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นรู้”

สรุปการบรรยายโดย : ลัคพงศ์ เพิ่มพูน ศิรพงศ์ ศิริสุนทรชัย เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ชนก ฐานิตสรณ์

bottom of page