top of page

CSR เข้าบรรยายธรรมที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

CSR..ปลูกหน่อพุทธเกษตรสู่เยาวชน ‘การรักษาศีลเป็นวิถีพื้นฐานของฆราวาส’ . วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.00-10.00 น ทางทีมงาน CSR ได้รับโอกาสอันดียิ่ง เข้าบรรยายธรรมที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ในชั้นมัธยม 4 จำนวน 400 คน ทีมงาน 2 ท่าน คือ ทพ.ญ เบญจม์ภัทร วงศ์ไพบูลย์ และ คุณนวลพรรธน์ กิตติอภิญญา ได้ทำการติดต่อ ขออนุญาตจัดกิจกรรมธรรมบรรยาย กับ อาจารย์ประวิทย์ พลสมัคร ซึ่งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าหมวดพระพุทธศาสนา ได้มีความสนใจในกิจกรรมนี้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาศีล จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่องค์กรโนอิ้งบุดด้า ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และยินดีให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น .. เมื่อทีมงานมาถึงโรงเรียน ประมาณ 7:15 น. ขึ้นไปที่หอประชุมพบว่า โล่งไปหมดครับ ไม่มีการเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า คุณลัคพงศ์เลยตัดสินใจเอาเก้าอี้ด้านหลังที่กองไว้มาเรียงและให้ครูที่ รร. เรียกนักเรียนมาช่วย ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงเรียบร้อย (ก่อนเริ่ม ทีมงานขึ้นไปบนเวทีกราบพระและสวดคาถาชินบัญชร รู้สึกถึงความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก) คุณครูที่สอนประจำคาบ 1 และ 2 มานั่งฟังด้านหลังนักเรียนด้วย .. คุณลัคพงศ์ เพิ่มพูน Stage Manager กล่าวขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่อนุญาตให้มาบรรยายในวันนี้ ได้กล่าวแนะนำองค์กรและวัตถุประสงค์ แนะนำทีมงานจิตอาสา ประวัติท่านประธานองค์กร ผลงานองค์กรที่ผ่านมา ท่านประธานได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และกล่าวว่าในวันนี้ศิษย์ของท่านอาจารย์ 2 ท่านซึ่งเป็นนักวิปัสสนา จะมาคุยกับน้องๆว่าเราจะหยุดบัญชีบาป และจะเพิ่มบัญชีบุญกันได้อย่างไร .. วิทยากรที่ 1 ทพญ. เบญจม์ภัทร วงษ์ไพบูลย์ กล่าวทักทายน้องนักเรียน และได้ถามคำถามแรกคือ เพื่อให้มีความเป็นกันเองกับน้องๆให้รู้สึกคุ้นเคยและผ่อนคลาย “ใครบอกได้ว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน ศบ. คืออะไร ?” นักเรียนได้ตอบว่า นั่นคือ “ลูกเศรษฐบุตร มีความซื่อสัตย์ค่ะ”

วิทยากรเริ่มบรรยายได้ชี้ให้เห็นของความแตกต่างกันของมนุษย์ที่เกิดมาแตกต่างกัน บ้างเรียนเก่ง ความจำดี บ้างงดงาม นั่นเป็นเพราะบุญและกรรมที่สะสมมา และเวลาเราทำบุญเรามักจะนึกถึงเพียงแค่ การหยอดตู้ ใส่บาตร นั่นคือทาน อันเป็นบุญข้อเดียวที่ต้องใช้เงิน และเราก็ขอพร ขอให้ถูกหวย ของให้สอบผ่าน สิ่งนั้นไม่ได้เรียกว่าการทำบุญ นั่นคือการลงทุนต่างหาก หลักของทานคือการสละคืน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเรามีบุญอีก 9 ข้อที่เราทำได้โดยไม่ต้องใช้เงิน มีการรักษาศีลซึ่งกล่าวในช่วงต่อไป การแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพ คือลดมานะ ความถือตัว การช่วยงานสาธารณะประโยชน์ เช่น ช่วยทำเวรรักษาความสะอาด ดังนั้นควรทำด้วยความตั้งใจ การแบ่งบุญ การอุทิศบุญ และการอนุโมทนาบุญ และวันนี้ น้องนักเรียนใครที่ตั้งใจฟังธรรม ก็จะได้บุญเช่นกัน ดั่งในพระไตรปิกฏ ได้กล่าวถึง ค้างคาว และงูเหลื่อม ได้ไปฟังธรรม ซึ่งแม้จะฟังไม่เข้าใจ แต่ความมีจิตเลื่อมใส ในอรรถธรรมนั้น อานิสงค์นั้นก็ทำให้ พ้นจากภพชาติเดรัจฉานได้เลยทีเดียว และยังมีการบรรยายธรรมที่วิทยากรได้ทำในวันนี้ก็ถือเป็นบุญอีกหนึ่งข้อ และวันนี้เราจะได้มารู้จักการภาวนา ที่มีอานิสงค์ที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนา จากนั้นได้มีการเปิด วิดิทัศน์ Spiritual Life และร่วมปฏิบัติสมาธิ อานาปานสติ เป็นเวลา 3 นาที และแนะนำให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติ จะทำให้สมองดี ความจำดี เมื่อเราเรียนดี ก็ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต .. วิทยากรท่านที่ 2 คุณนฤต วชิรอมรเลิศ ได้มาบรรยายในหัวข้อของ ศีล ได้บอกแก่นักเรียนว่า “ผู้ที่มีศีล ดำรงชีวิตแม้เพียงวันเดียว มีคุณค่ามากกว่า ผู้ที่มีอายุถึง 100 ปี แต่ไม่มีศีล” บุญกิริยาวัตถุ 10 คือการเปิดบัญชีบุญ ส่วนการรักษาศีล เป็นการปิดบัญชีบาป ได้อธิบายขยายในละเอียด ตั้งแต่ ศีลข้อ 1 คือการฆ่าสัตว์ ซึ่งจะมีผลทำให้ร่างกายพิกลพิการ เจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็ยรุมเร้า และได้เล่าเรื่องเด็กเกเร ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เพื่อให้รู้สึกละชั่วกลัวบาป .. ศีลข้อที่ 2 การลักทรัพย์ มิใช่เพียงแต่ทรัพย์เท่านั้น การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ ขโมยรายงาน นั้นเป็นการขโมยโอกาสของผู้อื่น ซึ่งมีความเพียรในการเรียน แต่มีบ้างคนที่นำ ไป copy paste เปลี่ยนใบปะหน้า และส่ง โดยไม่คิดพึ่งพาตนเอง จึงแนะนำให้น้องนักเรียนควรจะคิดเอง ทำเอง และพึ่งพาตนเองให้ได้

ศีลข้อที่ 3 จะอธิบายในภายหลังเพราะมีเซอร์ไพรส์ มาที่ศีลข้อ 4 คือการไม่พูดปด พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ได้เล่าถึง พระชาติหนึ่งของพระพุทธองค์ในพระชาติที่เป็นพราหมณ์ ในเรื่องผลกรรมของการมีจิตริษยา คุณนฤตเป็นผู้บรรยายที่มีสีสันมากที่สุดคนหนึ่งเลย เพราะเสียงจะดังและตรึงเด็กให้มาสนใจได้ มีลูกเล่นที่มาเรื่อยๆ คือ เป็นนักเล่าที่เล่าเรื่องได้น่าฟัง ทั้งจังหวะและการดึงบรรยากาศให้กลับมาสู่ปกติ

ศีลข้อที่ 5 ได้อธิบายว่าสุรา หรือ สุร แปลว่ากล้าหาญ ในศีลข้อนี้ เมื่อเราทำผิด เราสามารถมีความกล้าที่จะทำผิดในศีลทุกข้อได้อย่างไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปเลย และทำให้มีสติฟั่นเฟือน ปัญญาอ่อนได้ กลับมาที่ศีลข้อที่ 3 ได้เปิดวิดิทัศน์ เรื่องชู้ เมื่อนักเรียนได้ชมแล้ว มีความสนใจเป็นอย่างมาก คุณนฤตได้เชิญ คุณอัฐมา ชีวนิชพันธ์ นักแสดงนำในวิดิทัศน์ มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่น้องนักเรียน ว่าการผิดศีลข้อนี้ ทำให้คู่ของเรามีความทุกข์ และเศร้าเพียงใดหากเรามีกิ๊ก นั่นสามารถทำให้เราเปิดประตูนรกได้เลยทีเดียว คุณโบวี่ ได้ บอกเล่าถึงเหตุใดที่ได้มาปฏิบัติธรรม และแนะนำให้อย่าทิ้งการทำสมาธิ โดยสามารถฝึกวันละ 10-15 นาที และควรปฏิบัติเป็นประจำ และได้แชร์ประสบการณ์ที่ได้ร่วมแคมเปญรณรงค์การปกป้อง พระสัญลักษณ์ พระรูป และพระนาม ซึ่งให้ศึกษาเคสลบหลู่ที่เกิดขึ้นตามภาพที่ฉายขึ้นจอโปรเจคเตอร์ ที่รวบรวมการลบหลู่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมาก คุณอัฐมา ได้อธิบายถึงเคสหนึ่งที่เธอได้ไปพบ ขณะที่กำลังหาบ้านพักที่ญี่ปุ่น ผ่านแอพพลิเคชั่นหนึ่ง ซึ่งมีรูปภาพหนึ่งที่นำเอาเศียรพระพุทธมาตกแต่ง จึงตัดสินใจจองที่พัก เพื่อที่จะได้ไปคุยถึงการกระทำอันไม่เหมาะสมนี้ และได้ปรึกษา องค์กรโนอิ้งบุดด้า ว่าจะไปคุยกับเขาได้อย่างไร และก็ประสบความสำเร็จ โดยที่พักดังกล่าว ได้ขอโทษ และจะนำเศียรพระพุทธรูปและลบรูปออกด้วย เป็นความโชคดีของเหล่าน้องนักเรียน ที่ได้รับฟังเคสที่เกิดขึ้นจริง และความพยายามที่จะแก้ไขของคุณอัฐมา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีงาม ให้น้อง ๆ ได้เข้าใจ หากเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตน สามารถแจ้งมาที่ องค์กรโนอิ้งบุดด้า และร่วมเคมเปญรณรงค์ต่าง ๆ ได้ที่ www.5000s.org .. ความรู้สึกของนักเรียนหลังฟังธรรมบรรยาย “ ได้รับความรู้ในทางศาสนา การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ผิดศีล 5 ข้อ เป็นคนดีของสังคม ทำให้ชีวิตเรามีความสุข การวางพระพุทธรูปให้ถูกกาละเทศะ ไม่ต่ำเกินไป ถ้าเจอพระพุทธรูปที่ไหนเป็นของตกแต่งก็โทรแจ้ง ” “ การทำสมาธิ การบริหารจิตที่ดี ทำให้สุขภาพจิตแข็งแรง ทำให้เรียนอย่างมีสติ มีสมาธิ ฝึกทางด้านอารมณ์ ความคิด การปล่อยวาง ไม่ว้าวุ่น รู้ตัวเอง ก่อนทำอะไรให้คิดอย่างไตร่ตรอง ได้ความรู้จัก ผิดชอบ ชั่วดี” “ ได้ด้านสังคมต่างๆ การคุย การพูดจา ไม่พูดปด ไม่โกหก ไม่ขโมยของ ไม่พูดถึงคนอื่นด้านไม่ดี ” “ รู้จักโนอิ้งบุดด้า ทำตัวอยู่ในศีล วางพระพุทธรูปให้ถูกต้อง การทำสมาธิทำให้การเรียนดีขึ้น ” “ ด้านความรัก รักใครแบบพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป จะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง ” “ เราสามารถช่วยเหลือไม่ให้มีการลบหลู่ศาสนาได้ และบอกต่อไม่ให้ผู้อื่นลบหลู่ด้วย ” “ ได้รู้เรืองการดูหมิ่นพระพุทธศาสนา ได้รู้เรื่องศีล 5 อย่างละเอียด การทำความดีต่างๆ ” “ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ อบรมดีมาก อยากให้ใช้เวลาอบรมนานกว่านี้ เยี่ยมมากครับ สุดยอดไปเลยจ้า ” “ ได้ความรู้มากๆและได้สิ่งใหม่ๆ อบรมดีและมีดารา อยากให้มีการอบรมแบบนี้อีก มีขนมให้กินด้วย very good ” “ วิทยากรที่มาพูด พูดดีมาก ดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี มีขนมทานฟรี ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งอิ่มท้อง very good ” .. ความกล่าววิทยากรหลังงานบรรยาย ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นำวีดีโอเรื่อง "ชู้" มาฉายในขณะออกบรรยาย CSR และได้รับเกียรติจาก คุณ อัฐมา (โบวี่) ชีวนิชพันธ์ นักแสดงหลักของเรื่องนี้มาเป็นแขกรับเชิญเผยความรู้สึก และให้ข้อคิด ประสบการ์ณต่างๆ ทั้งเรื่องรักในวัยเรียน ภัยของการมีกิ๊ก รวมถึงการใช้สมาธิเข้ามาแก้ไขอารมณ์ จนรู้ทันความโกรธ ความริษยาที่ตนเคยเป็นบ่อยๆในอดีต สร้างความสนใจเป็นอย่างมากให้แก่ผู้ฟังอย่างที่สุด แถมตีตรงๆกันด้วยเรื่องของศีลในข้อต่างๆที่เด็กในวัยนี้มักจะผิดกันได้บ่อยๆ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ผลจากการกระทำที่ต้องได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าครั้งนี้ผู้เข้าฟังจะมีจำนวนเยอะมากถึง 400 กว่าคน แต่ก็สามารถตรึงความสนใจของผู้ฟังได้ตลอด 1:30 ชม. ของการบรรยาย จนอาจารย์ของโรงเรียนถึงกับออกปากว่า เด็กไม่เคยอยู่ในความสงบและตั้งใจฟังอย่างนี้มาก่อนตลอดตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นการบรรรยาย

bottom of page