top of page

The Floating Monastery and the Work to Stop Disrespectful Acts Towards the Buddha.


The Floating Monastery and the Work to Stop Disrespectful Acts Towards the Buddha วิหารลอยฟ้ากับงานหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา (โปรดอ่านภาษาไทยด้านล่าง) ..

The work of Knowing Buddha Organization to stop disrespectful acts towards the Buddha is not well understood among Thai people because they live in the land where only few heartbreaking cases emerged. .. In foreign countries, a lot of people used the Buddha’s symbol in improper ways which result to great sadness to us. The Buddha image has been printed on shoes, underwear and even toilet seat cover. This is because of lacking of awareness and heedfulness. Therefore, the disrespectful acts towards the Buddha has been spreading out around the world and no one dares to earnestly rectify it. . Knowing Buddha Organization’s work is so tough since it is to correct the morality of people. In addition, the organization has to confront wrong doers who act with intention and heedlessness and is threatened to be sued by some influential companies. We have also been insulted by some Buddhists who do not profoundly understand the Buddha’s teaching. They criticized us on the issue of detachment. But they actually cannot distinguish between letting go of emotional attachment which is impurity and the negligence to rectify wrong doing. Knowing Buddha approaches the 7th year in this year. At the beginning of last year, I was hit by false news. There was defamation, distorting the truth in all kinds of means. The scandal indicated that we asked donation to make billboards. That news came from some people who were actually aware of the truth as they used to work with us. They realized how the Buddha has been treated in disrespectful manner as well as the purpose of KBO’s fundraising. The mega billboards are the clear witness that can describe better than any other evidences. The cost of 9 mega billboards in Bangkok, Phuket and Chiangmai to awaken morality of mankind and stop disrespecting the Buddha throughout the year 2018 was 13,450,819 baht. However, this doesn’t include the cost for exhibitions and Dhamma banner stands in the temples, airports and etc. . At that time, when I talked to the reporters in the press conference, showing them the pictures of worldwide disrespectful acts towards the Buddha. They had learned the truth. Whatever information they tried to dig out, two aspects of truth and shame were revealed. One aspect unveiled that the Buddha is the great prophet who has been receiving the most detraction in the world. The other one showed that those who stand out to protect and rectify these disparaging acts had been utterly defamed and insulted. . I decided to hold the press conference because I din't want people to misunderstand and because I worried that they would commit a sin. For those who were so blind, I had to let them go according to their karmic act. But for the innocent people who were misled by a few sentences of news without consideration, they would be the victim of bad karma. . The mega billboards of Knowing Buddha Organization are comparable to floating monastery because when people see them, they will immediately realize and become aware that Buddha is not for Decoration. Respect is common sense. . From these two sentences, people can know the principles of conduct that should be done and the consciousness or good common sense in their heart will be stimulated. Anything or anywhere that can give Dhamma knowledge is comparable to the temple, even without the gable apex. As the world poured into our country for traveling, in these 7 years, how many hundred million eyes have seen this message? They would have more or less received understanding and have good common sense. These billboards are the stream of great merits for those who involve in protecting Buddhism. Phra Khun Chao Torsak of Wat Arun Ratchawararam said from an angle that I didn't think of, that when foreigners enter the country from Suvarnabhumi airport, they will first see the mega billboards of Knowing Buddha Organization, which are so dominant make them know this is the land of Buddhism. . Although Thai people don’t see our determination but foreigners value our work. We are therefore in the eyes of foreign media; CNN, New York Times and Aljazeera had interviewed us about our work. Lately, the Chinese TV media, CGTN or China Global Television Network, has asked for an interview with Knowing Buddha Organization on the issue of Buddhist beliefs and tattooing. I have assigned my student, Khun Pattana who has always been volunteering actively in protecting work and has expertise in language to represent me for the interview. CGTN from China broadcasts to audiences in over 100 countries .. Who will know that at this moment, the eyes from the world are focusing on Knowing Buddha, and are interested to know who we are? Here’s part of the interview that I would like to share with you.

“Although this is not the first time that the team gives interview to foreign media .. but we have prepared the information to the fullest .. . In the morning of January 24, the CGTV team arrived at the School of Life at Thai House, Soi Sukhumvit 67. Before the host started to ask the question, I took the opportunity to ask how do they know Knowing Buddha Organization and why are they interested in our opinions? The host who grew up in Australia answered clearly that .. . “The billboards at the airport entrance are so prominent that no one will miss. Not only one but three billboards. Why would we not be interested in you?” As I heard, I was so deeply moved that I had to hold back the tears inside.. What my Master and all the volunteers have been striving for, the result is right in front of us today. The billboards are important messages relayed to tourists and the communities. These signs are bridges linking the whole world to us. . The interview continued with all of the conversation in English. There was a question, “As your neighboring countries are driving out a tourist with a tattoo of Buddha, do you think it is too ferocious?” “Too ferocious or not, is not important as considering what is appropriate and respectful. When someone enters any country, it’s like entering the home of others. Each home has different practices and rules. Those who ask to enter should at least be open minded, study how to behave with good manners, not just only think about their own interests and desires. If the actions of a person are affecting mental state and causing negative effects on social as the whole, then it is strongly advised to have rules to control and correct those actions and should not be a precedent in any way”... . As for tattooing the Buddha image on the body, some people want to show love and venerate him but do not know how. Some people want to be as closest to him as possible, that may lead to the decision to tattoo the Buddha image on the body. That is because of ignorance and the lack of understanding of proper respect. (Tattooing the images of Buddha on the body is not appropriate because the human body is dirty, as human still have sexual activities.) . As the organization, Knowing Buddha has always been trying to provide knowledge and understanding of this matter because these misunderstandings brought about the result of a heart-stabbing to Buddhists. That is to apply the Buddha image and symbol to be used as appliances and everything else, but not what they should really be that is to bring our heart to be a remembrance of his goodness and his sacrifice and this is the truth that is happening all over the world..” Then, I opened the album of the disrespectful cases for the interview team to see. The face of the Buddha was tattooed on top of the feet, the image of the Buddha becomes a pattern for woman underwear, and even toilet seat cover. The host’s jaw dropped and the cameraman’s hand plummeted from the camera lens. After their consciousness returned, she requested permission to take the pictures from the album as the references. . “This is the truth that is happening around the world. Buddha images have been used for all kind of merchandises. We have been in great tolerance and in silent for so long, but not anymore. It is time to stop these disrespectful actions and speak out, speak with compassion to provide correct knowledge about who Buddha is, to tell about his contribution to mankind and the very reason why he deserves the respect.” At the end of the interview, the interview team left with peace and blissful mind and is ready to tell the world the truth in a different perspective. The host thanked us and told me, “I will present this truth to cover all the aspects and I hope you will achieve your aspirations.. Thank you, Knowing Buddha.” . All these events happened because of something that Master has laid out from the beginning. The large opening that connects the whole world through billboard which whom will know the real value, and have clear vision in every angle like Master. “The Floating Monastery” that poses as the door in people’s hearts, today is the proof of the important and power of these leading signs.. The signs to allow the chance for the world population to feel the good deeds. The signs that direct to happiness and freedom. Not everybody could do that, but everybody is not us. "

...

Somdet Phra Nyanasamvara, the late Supreme Buddhist Patriarch (Sangharaja) of Thailand once said, “Protecting Buddhism is the highest merit. Our work has expanded so much both in and outside of the country." The work to stop disrespectful acts in the country is clearly achieved, especially at Chatuchak Weekend Market. The pitiful sights such as putting Buddha heads for sales on the floor, or even the modification to be used as flower pots, are no longer seen anymore. We will try to sustain the “Floating Monastery” as long as possible even though the Organization is in the budget deficit because the work load increases, but the donation is in a small circle. Moreover, people still do not see the exalted value in this protection campaign but only familiar with donation to build the holy places in the old traditional way. . Whether someone understands what we are doing or not we will let it go as the ordinary world would be since an ordinary mind chooses to do ordinary things but an extraordinary mind always chooses to do extraordinary things.

...

Master Archaravadee Wongsakon 26 January 2019

--------------

วิหารลอยฟ้ากับงานหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล .. งานการหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา ของโนอิ้ง บุดด้า เป็นงานที่คนไทยด้วยกันมีความเข้าใจน้อย เพราะอยู่ในดินแดนที่ไม่มีการลบหลู่รุนแรงให้เห็นแบบสะเทือนใจ แต่ก็ใช่ว่าไม่มีเสียเลย .. ที่ต่างประเทศนั้นมีชาวต่างชาติจำนวนมาก เอาสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ไปใช้ในทางที่ผิดอย่างน่าสลดสังเวชใจที่สุด มีตั้งแต่เอาไปพิมพ์เป็นสินค้าบนพื้นรองเท้า ชุดชั้นใน ไปจนถึงฝาชักโครก จะบอกว่าไม่เข้าใจนักก็ใช่ที่ แต่เป็นเพราะขาดจิตสำนึกและขาดการไตร่ตรอง การลบหลู่พระบรมศาสดาจึงระบาดไปทั่วโลก เหตุผลที่ระบาดก็เพราะไม่มีใครหาญกล้าออกมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง งานของโนอิ้ง บุดด้า มีความยากในการแก้ไขจิตสำนึก ตรงที่ต้องเผชิญกับผู้กระทำทั้งโดยเจตนาและโดยขาดการไตร่ตรอง ต้องถูกท้าทาย ถูกขู่ว่าจะฟ้องร้องจากบริษัทผู้มีอิทธิพล ถูกเหยียบย่ำจากคนพุทธเองที่ไม่รู้ซึ้งในคำสอน เอาคำว่าปล่อยวางมาด่าว่าเรา โดยแยกแยะไม่ออกว่าระหว่าง การปล่อยวางอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นกิเลส กับการปล่อยปละละเลยไม่ออกมาแก้ไขการกระทำที่ผิด .. ... ปีนี้โนอิ้ง บุดด้า เข้าสู่ปีที่ 7 ต้นปีที่แล้วที่อาจารย์ถูกมรสุมข่าว ใส่ร้ายบิดเบือนความจริงในทุกด้าน แล้วคนที่พยายามใส่ร้ายก็ยกเอาเรื่องโนอิ้ง บุดด้าขึ้นมาโจมตี พูดจากล่าวหาในเชิงชี้นำว่าเรามีการบริจาคเงินเรี่ยไรเอาไปทำป้ายอะไรนั้น ทั้งๆ ที่ผู้ที่ไปให้ข่าวนั้นรู้ซึ้งอยู่แก่ใจเพราะเคยมาช่วยงานอยู่ และรู้ดีว่าพระบรมศาสดาถูกลบหลู่ขนาดไหน และเราระดมทุนไปเพื่อใช้ทำอะไร ป้ายเมกะบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่ไม่อาจคลาดสายตาได้ เป็นประจักษ์พยานหลักฐานยิ่งกว่าหลักฐานใดทั้งสิ้น เฉพาะปี 2561 ที่ผ่านมามูลค่าการเช่าเมกะบิลบอร์ดป้ายเพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีงามและหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา มีจำนวน 9 แห่งในสามจังหวัดคือ กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต มีมูลค่า 13,450,819.- บาท ไม่นับรวมการทำงานด้านอื่นๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การติดตั้งป้ายให้ความรู้ธรรมตามวัดอารามหลวง ที่สนามบินฯลฯ .. เมื่ออาจารย์แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในครั้งนั้น พอแสดงภาพการลบหลู่พระองค์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกให้เห็น สื่อก็ได้มองเห็นความจริง ไม่ว่าจะพยายามคุ้ยหาข้อมูลอะไร ก็มีแต่ความจริงและความน่าอดสูในสองมุม มุมหนึ่ง คือการได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาเอกที่ถูกคนในโลกเหยียบย่ำพระเกียรติมากที่สุดในโลก อีกมุมคือ ผู้ที่ออกมาทำงานปกป้องและแก้ไขการกระทำนี้ กลับถูกใส่ร้ายและพยายามเหยียบย่ำแบบสุดๆ อาจารย์แถลงข่าวเพราะไม่ต้องการให้คนเข้าใจผิด เพราะเป็นห่วงว่าเขาจะต้องติดบาปกรรมสักเพียงใด ผู้ที่เขามืดบอดต้องปล่อยไปตามชะตากรรมของเขา แต่คนบริสุทธิ์ที่ถูกชี้นำจากการเสพข่าวสารไม่กี่ประโยคโดยไม่ทันได้พิจารณา เขาจะตกเป็นเหยื่อเวรกรรมมากมหาศาล เพราะประมาทในผู้ทำคุณยิ่งแก่พระพุทธศาสนา .. เมกะบิลบอร์ดของโนอิ้ง บุดด้านี้ เปรียบได้ดั่งวิหารลอยฟ้า เพราะทันทีที่เห็น บุคคลจะได้เกิดการฉุกคิดและกระตุกจิตสำนึกขึ้นมาทันที คำว่า Buddha is not for Decoration Respect is common sense พระพุทธเจ้าไม่ใช่ของตกแต่ง ความเคารพคือจิตสำนึกที่ดีงาม สองประโยคก็ ได้รู้หลักประพฤติที่พึงทำ และได้กระตุ้นจิตสำนึกหรือสามัญสำนึกที่ดีงามในใจขึ้นมา สิ่งใด สถานใดที่สามารถให้ความรู้ในธรรมได้ ก็เปรียบได้ดังวัดดังวิหารที่แม้ไม่มีช่อฟ้าใบระกา แต่ก็ได้ทำหน้าที่สอนธรรม ในขณะที่โลกหลั่งไหลเข้าท่องเที่ยวในประเทศของเรา ในเวลา 7 ปี สายตากี่ร้อยล้านคู่ที่ได้เห็นข้อความนี้ เขาย่อมได้รับความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกขึ้นมาไม่มากก็น้อย ป้ายนี้เป็นสายธารแห่งกระแสบุญกุศลมากมายแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในมหากิจนี้ พระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณต่อศักดิ์ วัดอรุณราชวรารามได้กล่าวในมุมที่อาจารย์ไม่ได้คิดถึงว่า เมื่อชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมาจากสุวรรณภูมิ จะเห็นป้ายของโนอิ้ง บุดด้านี่แหละเป็นอันดับแรกที่เด่นตระหง่านตา ทำให้เขารู้ว่า นี่คือดินแดนของพระพุทธศาสนา .. ความมุ่งมั่นที่เราทำแม้คนไทยด้วยกันไม่เห็น แต่ต่างชาติกับเห็นคุณค่า โนอิ้ง บุดด้าจึงอยู่ในสายตาของสื่อต่างชาติ ไม่ว่า จะเป็น CNN , New York time , Aljazeera ที่เคยมาสัมภาษณ์การทำงานของเรา และล่าสุดไม่กี่วันมานี้ สื่อทีวีของจีน CGTN หรือ China Global Television Network ได้มาขอสัมภาษณ์โนอิ้ง บุดด้า ในประเด็นของความเชื่อวิถีพุทธกับการสักยันต์ อาจารย์ได้มอบหมายให้ศิษย์ คุณพัทธนะอาสาทำงานปกป้องอย่างแข็งขันมาโดยตลอด และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา เป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์แทนอาจารย์ CGTN จากจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้เผยแพร่ภาพสู่ผู้ชมกว่า 100 ประเทศ.. ใครเลยจะรู้ว่า ณ ขณะนี้ สายตาจากโลกกำลังจับจ้องมาที่ โนอิ้ง บุดด้า และสนใจว่าเราคือใคร ขอยกคำบอกเล่าการให้สัมภาษณ์ส่วนนึงมาเล่าต่อดังนี้ .... “แม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมงานให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ..แต่เราก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมเต็มที่.. เช้าวันที่ 24 มกราคม ทีมงานCGTV มาถึงมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตที่บ้านเรือนไทย ซอย สุขุมวิท67 ก่อนที่ชุดคำถามจะถูกยิงออกจากพิธีกร ผมถือโอกาสถามไปว่า รู้จักองค์กรโนอิ้ง บุดด้าได้อย่างไร และเหตุใดถึงสนใจความคิดเห็นของเรา พิธีกรผู้เติบโตจากประเทศออสเตรเลียตอบอย่างชัดเจนว่า.. “ป้ายบิลบอร์ดที่ทางเข้าสนามบิน เด่นจนไม่มีใครสามารถพลาดสายตาได้ ไม่ใช่แค่ป้ายเดียว แต่มีถึง 3 ป้าย แล้วเราจะไม่สนใจคุณได้อย่างไร” ได้ยินดังนั้น ผมซาบซึ้งจนต้องกลั้นน้ำตาไว้ข้างใน.. ที่ท่านอาจารย์ และเหล่าอาสาทุกคนตรากตรำ ยืนหยัดสู้ วันนี้ผลลัพธ์ตรงหน้าได้พิสูจน์ทุกอย่าง ป้ายบิลบอร์ดคือสาส์นสำคัญที่ถ่ายทอดไปยังนักท่องเที่ยว ไปยังหมู่ชน ป้ายเหล่านี้คือสะพานเชื่อมทั้งโลกทั้งใบมาหาเรา .... การสัมภาษณ์ดำเนินต่อไปด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษทั้งหมด คำถามหนึ่ง ถามว่า "การที่คุณเห็นประเทศเพื่อนบ้าน ขับไล่นักท่องเที่ยวที่มีรอยสักรูปพระพุทธเจ้า คุณคิดว่ารุนแรงไปหรือไม่?” “รุนแรงเกินไปหรือไม่นั้น ไม่สำคัญเท่ากับการพิจารณาว่าอะไรคือความเหมาะสมและความเคารพ ก่อนที่ใครคนหนึ่งจะเข้าประเทศใดๆ ก็เหมือนกับการเข้าบ้านของเจ้าของบ้าน แต่ละบ้านย่อมมีวิถีปฏิบัติและกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน ผู้ที่จะขอเข้าไปข้างใน อย่างน้อยที่สุดก็ควรที่จะเปิดใจ ศึกษาวิธีปฏิบัติตน และมีมารยาทอันดี มิใช่คิดแต่ประโยชน์และความต้องการของตนเองอยู่ฝ่ายเดียว หากการกระทำของบุคคลหนึ่ง กระทบสภาพจิตใจ และก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวม เช่นนั้นก็ควรอย่างยิ่งที่จะมีกฎเกณฑ์เข้ามาควบคุม และแก้ไขการกระทำเหล่านั้นให้ถูกต้อง และไม่ควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง”... . ส่วนเรื่องของการสักภาพพระพุทธเจ้าบนร่างกาย หลายคนอยากแสดงความรักอยากบูชาพระองค์ แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร หลายคนอยากอยู่ใกล้ให้ชิดที่สุดแม้ จนอาจนำไปสู่การตัดสินใจสักรูปพระพุทธเจ้าตามร่างกาย เพราะความไม่รู้ และความไม่เข้าใจการแสดงความเคารพที่เหมาะสม ( การสักภาพพระพุทธรูปไว้บนร่างกายไม่เหมาะสม เพราะร่างกายมนุษย์มีความสกปรก และยังมีการเสพกาม) ในฐานะองค์กรโนอิ้ง บุดด้า พยายามให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะความไม่เข้าใจเหล่านี้นำมาซึ่งผลอันเสียดแทงหัวใจชาวพุทธ นั่นคือการนำพระพุทธรูปและพระสัญลักษณ์ไปใช้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากสิ่งที่ควรจะเป็น นั่นคือเพื่อเป็นสิ่งน้อมนำใจให้รำลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของพระองค์ และนี่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก..” จากนั้น ผมเปิดภาพกรณีลบหลู่ต่างๆให้ทีมงานรับรู้ รูปพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าถูกสักอยู่ที่ฝ่าเท้า ภาพพระพุทธรูปกลายเป็นลวดลายชุดชั้นในสตรี และกระทั่งเป็นลายอยู่บนฝาชักโครก.. คุณพิธีกรอ้าปากค้าง พร้อมกับช่างกล้องที่มือหลุดจากเลนส์ เมื่อได้สติจึงออกปากขอแฟ้มภาพทั้งเล่ม เพื่อถ่ายภาพประกอบ .. “นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลก สัญลักษณ์พระพุทธเจ้าถูกนำไปใช้เป็นสินค้าทุกรูปแบบ เราอดทนและเงียบมานานแล้ว แต่เราจะไม่เงียบอีกต่อไป นี่คือเวลาที่เราจะออกมาหยุดยั้งการกระทำนี้ ด้วยความเมตตาด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้า ให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกเพียงใด และพระองค์สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ" เมื่อจบการสัมภาษณ์ ทีมงานที่ก้าวเข้ามา กลับออกไปด้วยความสงบ เย็นใจ และพร้อมที่จะบอกให้โลกเห็นความจริงในอีกมุมหนึ่งคุณพิธีกรขอบคุณและกล่าวกับผมว่า "ฉันจะนำเสนอความจริงนี้ให้ครอบคลุมที่สุด และฉันหวังว่าพวกคุณจะสำเร็จตามปณิธานที่คุณหวังไว้.. ขอบคุณโนอิ้ง บุดด้า" ... เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะบางสิ่งที่ท่านอาจารย์วางไว้ตั้งแต่ต้น ประตูบานใหญ่ที่เชื่อมโลกทั้งใบผ่านป้ายโฆษณาอันใครเลยจะรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริง ใครเลยจะมองทะลุ มองได้แจ้งในทุกมุมดังเช่นท่านอาจารย์ วิหารลอยฟ้าที่ประทับเป็นประตูอยู่กลางใจหมู่ วันนี้คือบทพิสูจน์ถึงความสำคัญและพลังของป้ายบอกทางนี้ .. ป้ายบอกทางที่จะเปิดโอกาสให้ชนทั้งโลกได้สัมผัสความดีงาม ป้ายบอกทางสู่ความสุขและอิสรภาพ Not everybody could do that, but everybody is not us. " .. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้เคยตรัสไว้ว่า การปกป้องค้ำชูพระพุทธศาสนานั้นเป็นบุญที่สูงสุด งานของเราขยายไปมากทั้งในและนอกประเทศ ผลงานการหยุดยั้งการลบหลู่ในประเทศนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดนัดสวนจตุจักร สภาพอันน่าสังเวชตาเช่นการนำพระเศียรไปวางขายกับพื้น ทำได้แม้กระทั่งนำไปเป็นกระถางต้นไม้ ไม่มีให้เห็นอีกเลย เราจะพยายามรักษาวิหารลอยฟ้านี้ไว้ให้ได้นานที่สุดและมากที่สุด แม้ว่าวันนี้องค์กรอยู่ในช่วงงบประมาณติดลบก็ตาม เพราะงานเพิ่มมากขึ้น แต่การบริจาคยังอยู่ในวงแคบๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะมีใครเข้าใจสิ่งที่เราทำหรือไม่ เราก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาของโลก เพราะจิตธรรมดา ย่อมทำแต่สิ่งที่ธรรมดา จิตไม่ธรรมดา ย่อมทำแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดา

... อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 26 มกราคม 2562

bottom of page