top of page

ธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา จัดธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ชั้นมัธยมปลาย จำนวน 350 คน ในหัวข้อ “ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล สำเร็จด้วยสมาธิและปัญญา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี กล่าวเปิดงาน ท่านผู้อำนวยการกล่าวว่า “ได้ทราบข่าวจากคณะอาจารย์ว่า วันนี้จะมีการอบรมจากองค์กร โนอิ้ง บุดด้า ซึ่งเราหาโอกาสพบได้ยากมาก วันนี้จึงเป็นโอกาสดีมาก โดยเฉพาะในระดับมัธยมปลาย ที่จะต้องใช้ชีวิตทั้งการทำกิจกรรมและการเรียนในช่วงวัยรุ่นของเรา สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากคือ การมีสมาธิ เราต้องใช้สมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และใช้ในการเรียน การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตอย่างมาก เราต้องเรียกเอาสมาธิกลับมาให้ได้ และนับเป็นความโชคดีที่ท่านวิทยากรได้เข้ามาติวโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์ คือ คุณกุลนาถ ทีปประพันธ์ณี ท่านก็ได้เห็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนว่า หากเราไม่มีสมาธิ ก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ ไม่มีความพร้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเราจะนำสมาธิมาใช้ในการเรียนการใช้ชีวิตได้อย่างไร” . ความรู้สึกจากนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสตรีนนทบุรีหลังจากได้ฟังบรรยายในครั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนมัธยมปีที่ 6 “ขอขอบพระคุณพี่เอก พี่อุ๋ย และทีมงานทุกท่านที่ได้สละเวลา ได้มาแบ่งปันสิ่งดี ๆ ได้มาเป็นสะพานบุญ ได้มาบอกบุญให้กับพวกหนูในวันนี้ ทำให้รู้จักในบุญ และเป็นการสอนที่ให้ความกระจ่าง และบรรยายได้อย่างดีมาก ๆ ค่ะ จะนำสิ่งที่ได้ในวันนี้ไปเป็นคติ ไปเป็นข้อคิด และนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตค่ะ” . ตัวแทนนักเรียนมัธยมปีที่ 5 “ขอขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ได้มาบรรยายให้ฟัง ให้หนูได้ความรู้ที่มากขึ้น และได้ยกระดับความคิดได้มากกว่าเดิม มีทั้งการสอนเรื่องศีล เรื่องบาปบุญ รวมทั้งการนั่งสมาธิ” . ตัวแทนคณะอาจารย์โรงเรียนสตรีนนทบุรี “ขอขอบคุณองค์กรโนอิ้ง บุดด้า ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า ที่มาทำคุณประโยชน์ให้เหล่าเด็ก ๆ ที่เป็นเยาวชนและจะเป็นอนาคตของชาติ หากมีโอกาสหน้าจะขอให้องค์กรได้เข้ามาบรรยายให้นักเรียนได้ฟังอีก” .

bottom of page