top of page

จัดธรรมบรรยายและการฝึกสมาธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Knowing Buddha : Dhamma Talk

(โปรดอ่านภาษาไทยด้านล่าง)..

Knowing Buddha Organization for Protection of Bhuddhism held a Dhamma Talk for the Faculty of Liberal Arts Students from Rajamangala University of Technology Thanyaburi in a subject of “5 precepts, meditation, wisdom : to live a successful life” as well as sharing the knowledge of “10 bases of meritorious action” by lecturers Dr. Kanokros Palakornkul and Khun Narit Wachiraamornlert. The aim of this event is to acknowledge true morality, rational principles and fundamentals of meditation practice. And at the end, students watched video clips, photos of mistreated Buddhism from all over the world with regard to help speaking out protection of Buddhism. To correct those who wronged with respect and gratitude from today and onwards.

The Organization really appreciated the paying attention of all the students in the lecture and hope that the students could gain more Dhamma and moral concept as to improve their life.

Knowing Buddha Organization

29 May 2019

..

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา จัดธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และการฝึกสมาธิ ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ “ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล สำเร็จได้ด้วยสมาธิและปัญญา” โดยวิทยากร ดร.กนกรส ผลากรกุล และคุณนฤต วชิรอมรเลิศ

นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายเรื่องศีล ซึ่งเป็นหัวข้อที่เด็ก 3 ขวบรู้ แต่ผู้ใหญ่อายุ 80 ปีทำไม่ได้ โดยวิทยากรได้ยกตัวอย่างการกระทำผิดศีล ซึ่งอาจพบเจอในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย ไปจนถึงการกระทำที่ตั้งใจ โดยได้บรรยายถึงโทษและผลของการผิดศีล จากนั้น วิทยากรท่านที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ 10 ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ทุกคนได้กระทำอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือบุญ หลังจากนั้น นักศึกษาได้รับชมวิดีทัศน์และภาพการลบหลู่พระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อร่วมกันเป็นกระบอกเสียง เผยแพร่การกระทำที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพระพุทธรูปและสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันปกป้องและสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ความรู้สึกของนักศึกษาหลังจากรับฟังการบรรยาย

1. ได้รู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหลากหลายแง่มุมจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ประโยชน์ทางด้านการเรียน คือ การทำการบ้านด้วยตนเอง โดยจะไม่ใช้สมองของผู้อื่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ขอขอบคุณทีมงานที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่เหล่านักศึกษา

2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาในแง่มุมที่ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการศึกษา และการอยู่ร่วมกันในสังคม และช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ขอขอบคุณที่มาสอน อยากให้มีการจัดแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เพื่อรักษาและทำนุบำรุงศาสนาต่อไป

3. ได้ทราบถึงหลักธรรมทางศาสนา ได้รู้เรื่องการทำทานโดยไม่ต้องใช้เงิน จะนำสิ่งที่ได้รับฟังไปใช้ในด้านการศึกษา การไม่ทุจริตในการทำข้อสอบ ด้านสังคมคือ การไม่พูดปด การไม่ทำร้ายสัตว์ ขอขอบพระคุณในความรู้และสิ่งต่าง ๆ มากมาย ทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้จริง

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

29 พฤษภาคม 2562

bottom of page