top of page

What To Do When You See The Image Of The Buddha Used Inappropriately


ควรทำอย่างไรเมื่อพบการใช้พุทธศิลป์อย่างไม่เหมาะสม

ภาษาไทยโปรดอ่านด้านล่าง

--------------------------------

These days you can find a number of products bearing the image of the Buddha that are not designed for paying respect but instead are created for the sake of art, for decoration, or for business purposes. These products have been increasing exponentially and many Buddhists are concerned and often ask our organization how we can resolve this problem. To begin with, these items should not be brought to your local temple where they just become a burden to the temple. Instead, we recommend the following guidelines so that you can resolve the problem yourself when you encounter it:

1. Don't buy, give as a gift, or share any product that improperly uses an image of the Buddha.

2. Educate sellers and people who possess improperly designed products by informing them directly or by writing them a letter.

3. If you have a product that bears the image of the Buddha, e.g., a lamp or a fountain, you can detach the components and use the complete Buddha statue to pay homage.

4. If you have a large artistic piece bearing the Buddha's image that is carved into the wall or can't otherwise be moved, you should modify it by recarving or repainting so that it does not resemble the Buddha.

5. If you have a painting or other item with an inappropriate image of the Buddha, e.g., the image is upside down or represents an improper caricature, you should tear it up and put it in a shredder.

6. If you have ceramic dolls in the image of the Buddha or of a monk, you can modify them so that they look like something else.

We modify these objects because we don't want people to see them and create more of the same and we want to ensure people respect all symbols and images of the Buddha.

.. Knowing Buddha Foundation www.knowingbuddha.org

----------------------------------

ปัจจุบันมีงานพุทธศิลป์จำนวนมากที่ออกแบบมามีลักษณะที่ไม่เหมาะสม โดยจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมาไม่ได้เพื่อเป็นการเคารพบูชา แต่เพื่อเป็นงานศิลปะ การตกแต่ง และการค้า สินค้าเหล่านี้เริ่มมีจำนวนมากขึ้น จึงมีชาวพุทธที่รู้สึกไม่สบายใจและสอบถามมายังองค์กรถึงวิธีการแก้ไข โดยที่ไม่ต้องนำไปถวายแก่ทางวัดเพราะอาจจะเกิดเป็นภาระแก่ทางวัดหรือศาสนสถานในการจัดการดูแลหรือแก้ไข ดังนั้นองค์กรจึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขด้วยตัวท่านเอง ดังต่อไปนี้

1. ไม่สนับสนุน ไม่ซื้อ ไม่เผยแพร่งานพุทธศิลป์ที่ไม่เหมาะสมทุกรูปแบบ

2. ให้ความรู้อย่างถูกต้องทั้งผู้ขายและคนที่ครอบครองพุทธศิลป์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ทั้งการชี้แจ้งโดยตรงหรือทางจดหมาย

3. กรณีที่ท่านมีพุทธศิลป์ที่ไม่เหมาะสม เช่น โคมไฟพระพุทธรูป, น้ำพุพระพุทธรูป ฯลฯ ให้แยกชิ้นส่วนประกอบออก แต่ท่านยังสามารถนำพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ไปเคารพบูชาในห้องพระหรือในห้องที่เหมาะสมต่อไปได้

4. กรณีที่ท่านมีพระพุทธสัญลักษณ์แบบติดผนังหรือไม่สามารถยกออกมาจากพื้นที่ได้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ให้เป็นแบบอื่นไม่ให้คล้ายกับพระพุทธสัญลักษณ์อย่างสิ้นเชิง โดยการแกะสลัก ทาสี หรือเขียนทับใหม่

5. ในกรณีที่เป็นภาพพระพุทธสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น วาดกลับหัวกลับด้าน เป็นศิลปะแบบเปรอะเปื้อน หรือภาพแบบล้อเลียนไม่สมส่วน ให้ท่านฉีกเป็นชิ้นเล็กและนำเข้าเครื่องย่อยกระดาษ

6. กรณีที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์สาวกในเชิงตุ๊กตาหรือเป็นภาพการ์ตูน ให้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ ให้เป็นรูปแบบอื่นแทนรูปนั้นๆ

การที่เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขในบางลักษณะนั้น จุดประสงค์หลักคือ เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้อื่น และเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม

..

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า (KBO)

www.knowingbuddha.org

bottom of page