top of page

A Successful Case from “Stainless Wire-Wrap Shop”


อีกหนึ่งการแก้ไข

(ภาษาไทยโปรดอ่านด้านล่าง) .. Recently, Knowing Buddha Organization reported that there were some keychains of Buddha’s head figure made from stainless and bronze saled at the shop. Hence the organization preceded the letter to the shop to suggest and acknowledge appropriate treatments on Buddha symbols. Soon after, the organization received positive feedback from them and they removed the items. . Knowing Buddha Organization greatly appreciate and would like to take this opportunity to greatly pay gratitude to Stainless Wire-Wrap Shop. We all can do something for the matters. If you notice any inappropriate incidents or disrespectful cases regarding Buddha statues, images, and symbols, please contact us at Buddhawatch@knowingbuddha.org or Facebook Inbox : Knowing Buddha & 5000s.org . May we all awaken to be aware of this matter as a Buddhist. It is our duty when it comes to protecting and maintaining Buddhism and Buddha’s symbols. Although you are not Buddhist, proper respect is not to be ignored and supposed to be spotted on in general regards. Guiding or correcting those around you who do not already know would be highly appreciated. . The link below is further guidance for decoration, design and furniture. https://www.facebook.com/.../a.75995.../1778401838943407/...

Knowing Buddha Organization For Protection of Buddhism .. อีกหนึ่งการแก้ไขจาก ร้านลวดดัดแสตนเลท . สืบเนื่องจากองค์กรโนอิ้งบุดด้าได้รับการร้องเรียนกรณีลบหลู่จากพุทธศาสนิกชนว่า พบมีการจำหน่ายพวงกุญแจลูดปัดเศียรพระ ที่ร้านลวดดัดแสตนเลท ซึ่งจัดจำหน่ายพวงกุญแจที่ทำจากสแตนเลสกับทองเหลือง เป็นงานทำมือ โดยมีลูกปัดให้ลูกค้าได้เลือกใส่ในพวงกุญแจแสตนเลส ดังนั้นทางองค์กรฯ จึงได้ส่งจดหมายไปเพื่อชี้แนะถึงความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และแนะนำการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดาที่ถูกต้องเหมาะสม . องค์กรยังได้อธิบายว่า "ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธ มหาชนชาวพุทธล้วนเคารพบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด พระสัญลักษณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้น้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงชี้ทางออกจากความทุกข์ทั้งปวง" . หลังจากนั้นเพียงเวลาไม่นาน ก็ได้รับการตอบกลับจากทางร้านว่า “รับทราบยินดีที่จะไม่ผลิตพวงกุญแจใส่เศียรพระแล้ว พร้อมทั้งประกาศยกเลิกการผลิตพวงกุญแจใส่เศียรพระในเพจ” . นับได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีงามและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ทางองค์กรขอขอบพระคุณกับทางร้านลวดดัดแสตนเลท ในความร่วมมือและยินดีรับฟังคำชี้แจงจากทางองค์กรฯ จนพร้อมนำไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว . เราทุกคนสมารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการกระทำทีไม่เหมาะสมและร่วมปกป้องพระเกียรติของพระบรมศาสดาได้ เพียงท่านแจ้งข้อมูลลบหลู่มาที่ช่องทางดังนี้

-buddhawatch@knowingbuddha.org -inbox ทางเพจ Fb: Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon . ขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าละเลยในการทำหน้าที่พุทธบุตรเพื่อปกป้องพุทธบิดา พุทธศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพุทธบริษัทสี่ ในการทำงานที่ตนอย่างเต็มที่ โปรดช่วยกันหยุดยั่งการลบหลู่และปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้กลับคืนมา เพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

Comments


bottom of page