top of page

Another Successful CaseBaan “Thai Ayutthaya Khlong Sra Bua”


อีกหนึ่งการแก้ไขจาก ร้านบ้านไทยอยุธยาคลองสระบัว

(ภาษาไทยโปรดอ่านด้านล่าง)

.. Knowing Buddha Organization was informed that there was a Buddha Statue being decorated and located inside the restaurant whereas this old city gained such attention from majority tourists regarding cultural study as well as local lifestyle.


Hence our organization decided to send out the letter to the restaurant; informed, suggested and acknowledged appropriate treatments on Buddha symbols. Soon after, we received positive feedback from the restaurant that they would like to support the organization’s campaign and agreed to remove the Buddha’s statue.


Knowing Buddha Organization greatly appreciate and would like to take this opportunity to pay gratitude towards Baan Thai Ayutthaya Klong Sra Bua and buddhists informers.

We all can do something for the matters. If you notice any inappropriate incidents or disrespectful cases regarding Buddha statues, images, and symbols, please contact us at Buddhawatch@knowingbuddha.org or Facebook Inbox : Knowing Buddha & 5000s.org

May we all awaken to be aware of this matter as a Buddhist. It is our duty when it comes to protecting and maintaining Buddhism and Buddha’s symbols.


Although you are not Buddhist, proper respect is not to be ignored and supposed to be spotted on in general regards. Guiding or correcting those around you who do not already know would be highly appreciated.

The link below is further guidance for decoration, design and furniture. https://www.facebook.com/.../a.75995.../1778401838943407/...


Knowing Buddha For Protection of Buddhism . อีกหนึ่งการแก้ไขจาก ร้านบ้านไทยอยุธยาคลองสระบัว

องค์กรโนอิ้งบุดด้าได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้สนับสนุนองค์กรฯว่า พบพระพุทธรูปถูกประดับตกแต่งภายในห้องอาหารจัดเลี้ยงลูกค้าพิเศษของ ร้านบ้านไทยอยุธยาคลองสระบัว ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเก่า ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาศึกษาประวัติวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาจำนวนมาก ทางองค์กรจึงได้ส่งจดหมายไปเพื่อชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และแนะนำการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระบรมศาสดาที่ถูกต้องเหมาะสม . ทางร้านได้ตอบกลับมาว่า ยินดีแก้ไขตามที่ทางองค์กรแนะนำ พร้อมทั้งประสงค์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยองค์กรในการปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งทางร้านยินดีที่จะแก้ไขโดยการลบภาพต่างๆออกจากสื่อทันที และดำเนินการย้ายพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ในสถานที่อันเหมาะสม . นับเป็นตัวอย่างอันดีงามที่น่าชื่นชมและน่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ทางองค์กรขอขอบพระคุณ และขอน้อมอนุโมทนากับทางผู้บริหารของร้านบ้านไทยอยุธยา ในความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เป็นพุทธศาสนิกชน และยินดีฟังคำชี้แจงจากทางองค์กรฯ จนนำไปสู่การแก้ไขที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

. เราทุกคนสมารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการกระทำทีไม่เหมาะสมและร่วมปกป้องพระเกียรติของพระบรมศาสดาได้ เพียงท่านแจ้งข้อมูลลบหลู่มาที่ช่องทางดังนี้

-buddhawatch@knowingbuddha.org -inbox ทางเพจ Fb: Knowing Buddha with Master Acharavadee Wongsakon


ขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าละเลยในการทำหน้าที่พุทธบุตรเพื่อปกป้องพุทธบิดา พุทธศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพุทธบริษัทสี่ ในการทำงานที่ตนอย่างเต็มที่ โปรดช่วยกันหยุดยั่งการลบหลู่และปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา เพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้กลับคืนมา เพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป


องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

Comments


bottom of page