For more information or support. Please contact us at info@knowingbuddha.org

To help us speak out and protect Buddha and Buddhism please visit 5000s.org

© 2012-2019 Knowing Buddha Organization

Announcing the annual Year 2017 calendar Photo Contest of 5000s Magazine

September 4, 2016

Announcing the annual Year 2017 calendar Photo Contest of 5000s Magazine
(โปรดอ่านฉบับภาษาไทยด้านล่าง)
 .
 We received over 260 submissions representing a concept of ‘Respect’ from various photographers. Each image has its own beauty. The judges said that it is ‘quite difficult’. We'd like to congratulations to the four winners who got a special opportunity to use their skills in order to raise the sense of ‘Respect’ of mankind, especially the respect towards the Buddha. Thank you all kind contesters for participating this event. 
 ---------------------------------------------------------
 The chosen winning photographers are as follows
 ---------------------------------------------------------
 Grand Prize Image by Aekarin Aekachariyawong
 This image is artistically flawless that can convey both beauty and respect.
 Its point of view and night light give such a feeling of serenity in the same way that the Buddha teaches.
 .
 2nd Place Image by Norachai Kulawejpattarawong
 The angle and photography technique is perfect—giving a recall of the Buddha’s virtues. The image presents the majestic Buddha statue with faithful feeling.
 .
 3rd Place Image by Chayapol Busaboonniam
 This image has a distinguished angle conveying the greatness of the Buddha.
 Looking through the camera’s lens, the man in the picture represents one who sees that the Buddha statue is so majestic and great that he would like to capture this feeling. It is such an image that captures one's feeling within another feeling - being the feeling of the man in the image; the feeling of the photographer.
 .
 4th Place Image (Special Prize Added) by Warakorn Kuldilok
 This image depicts the connection of nature with a completeness of respect towards nature and respect towards Dhamma. It also gives a sense of tenderness and connects the mind to the nature or Dhamma.
 ---------------------------------------------------------
 The four images will be featured in the year 2017 annual calendar of Knowing Buddha Organization and the 5000s magazine.
 ---------------------------------------------------------
 - Grand prize 1st winner - will receive a prize of 10,000 baht
 - 2nd & 3rd winner - will receive a prize of 5,000 baht
 - 4th winner - will receive a prize of 3,000 baht

The selected images are also special and beautiful in different ways. They should be admired and published to the public in order that the photographer will have an opportunity to use their artistic skills to raise the sense of respect, faith, gratitude and Buddhist way of those who see the picture.

 

Please be invited to show full image of 4 winners photographs and 20 photographs in final round here https://www.facebook.com/5000sMagazine/photos/?tab=album&album_id=972605486217207

 

5000s magazine invites you to join our 'Photo Contest'. The winning photographs will be featured in our 5000s magazine. Please see details below.
 .
 ==Image Concept==
 - Respect // Majestic // or Artistically beautiful
 - Must be an image that gives the sense of respect and faith to the Buddha or an elegantly beautiful image of the Buddha portrayed through the Buddha's statue
 - Submitted image must only be an image of the Buddha statue
 - The Buddha statue taken is not limited to only in Thailand but can also be taken from other countries
 - Only 'Portrait' aspect image will be considered.

 

==Image Qualifications ==
 - Submitted images must be taken from digital camera only. No mobile phone images will be accepted.
 - Image resolution must not be less than 8 million pixels
 - Submitted images must be taken in Thailand only, to also support Thailand's tourism
 - Submitted images must not be overly done nor overly saturated by photo editing programs. Images must not be photoshopped, exceeding its own reality nor be taken by HDR.

 

==Image Submission==
 - The contestant can submit no more than 3 images
 - Submission of the image must be at high resolution 300 dpi with image size no larger than 3MB to 5000smag@gmail.com for the final selection
 - The magazine team will request for a Full sized image after the final decisions has been made. (the selected image must then be sent as a digital file format as Tiff,JPG or RAW with pixel size no less than 8 million pixels.)

 

==Image Copyright==
 - The contestant must submit the image of which the copyright belongs to the contestant
 - Submission of image must be sent with an alias name
 - Winner image copyright belongs to 5000s Magazine.
 - A single work of original material must be taken by the Contest entrant. By entering the Contest, entrant represents, acknowledges, and warrants that the submitted photograph is an original work created solely by the entrant, that the photograph does not infringe on the copyrights, trademarks, moral rights, rights of privacy/publicity or intellectual property rights of any person or entity, and that no other party has any right, title, claim, or interest in the photograph. If the photographs include people in your submission, you are responsible for obtaining the necessary releases from the individuals depicted, and must be able to provide copies of those releases. 
 -The photograph will be disqualified if it is found out that the photograph has been submitted or previously won an award in any contest.

 

==Submission Deadline==
 - 18th December 2016

 

==Winning Prize==
 - Grand prize 1st winner - will receive a prize of 10,000 baht
 - 2nd winner - will receive a prize of 6,000 baht
 - 3rd winner - will receive a prize of 4,000 baht
 - 4th, 5th winner - will receive a prize of 2,500 baht
 .
 **The images of the Grand prize winner and the 2nd prize winner will be featured in the year 2017 annual calendar of Knowing Buddha Organization and in the 5000s.org magazine.
 ---------------------------------------------------------
5000s.org Magazine
www.5000s.org
 Email: 5000smag@gmail.com

=================================


ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายปฏิทิน 2560 กับนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ

 

260 ภาพที่เป็นตัวแทนของคำว่า "Respect" ได้ถูกส่งมาจากทุกสารทิศให้คณะกรรมการคัดเลือก แต่ละภาพต่างก็มีความงดงามตามแบบฉบับของตน คณะกรรมการพิจารณาถึงกับเปรยว่า "ตัดสินยาก" บัดนี้ ขอแสดงความยินดีแก่เจ้าของภาพทั้ง 4 ที่ได้มีโอกาสพิเศษในการแสดงออกซึ่งความสามารถ ให้โลกได้ตระหนักในสิ่งอันทรงคุณค่ายิ่งได้แก่ ความเคารพ (Respect) โดยเฉพาะต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพที่แม้จะไม่ได้รับรางวัล แต่กอปรด้วยเจตนาดีเฉกเช่นกัน

คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพรางวัลชนะเลิศ และอันดับอื่น ๆ รวม 4 รางวัล โดยให้เหตุผลดังนี้ว่า...
 .
 ภาพชนะเลิศ โดยคุณเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
 เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบในเชิงศิลป์ ที่ผู้ถ่ายภาพสามารถถ่ายทอดทั้งความงามและความเคารพ
 มุมมองของภาพและแสงยามค่ำคืนที่ปรากฏในภาพให้ความรู้สึกอิ่ม
 และเข้าถึงความสงบระงับที่ภายในจิตใจในแบบที่พระพุทธองค์ทรงสอน
 .
 ภาพรางวัลที่ 2 โดยคุณนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์
 มุมกล้องและเทคนิคการถ่ายภาพมีความสมบูรณ์ ให้ความรู้สึกรำลึกถึงพุทธบารมี 
 และภาพแสดงความสง่างาม Majestic ขององค์พระ ได้สัมผัสถึงความศรัทธา
 .
 ภาพรางวัลที่ 3 โดยคุณชยพล บุษบุญเนียม
 มีมุมกล้องที่โดดเด่นและทำให้ได้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า
 ด้วยการมองผ่านเลนส์ ภาพคนที่อยู่ในภาพเป็นตัวแทนความรู้สึกของผู้ที่เห็นพระพุทธรูป
 ที่งามสง่าและยิ่งใหญ่จนอยากเก็บบันทึกความรู้สึกนี้ไว้
 มุมมองของภาพมีความพิเศษตรงที่ เป็นภาพที่ถ่ายทอดความรู้สึกซ้อนความรู้สึก 
 คือความรู้สึกของคนที่อยู่ในภาพและความรู้สึกของผู้เห็นภาพ
 .
 ภาพรางวัลที่ 4 เพิ่มเป็นรางวัลพิเศษ โดยคุณวรากร กุลดิลก
 เป็นภาพที่เชื่อมความงามของธรรมชาติ ที่มีองค์ประกอบครบทั้งในการเคารพธรรมชาติ
 เคารพธรรม เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและโยงจิตให้เข้าไปสู่ธรรมชาติ ซึ่งคือธรรมะ
 ---------------------------------------------------------
 ภาพทั้งสี่จะได้รับการพิมพ์ลงในปฏิทิน โนอิ้ง บุดด้าปี 2560 และนำเผยแพร่ในนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ตามคอลัมม์ที่เหมาะสม

ภาพรางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
 ภาพรางวัลที่ 2 และ 3 ภาพละ 5,000 บาท
 ภาพที่ 4 (เพิ่มเป็นรางวัลพิเศษ) ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

 ---------------------------------------------------------

สำหรับภาพที่เข้ารอบ ล้วนมีความพิเศษและดีงามในมุมที่ต่างกันที่สมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ถ่ายภาพได้มีโอกาสใช้ฝีมือทางศิลปะเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงาม ให้ผู้ที่เห็นเกิดจิตสำนึกแห่งความเคารพ ศรัทธาและกตัญญูและวิถีพุทธ
 .
 ภาพผู้เข้ารอบทุกท่านจะได้รับของรางวัลเป็นสมาชิกนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพพร้อมร่มโนอิ้ง บุดด้า 1 คัน หากบุคคลเดียวกันได้เข้ารอบสองภาพจะได้รางวัลอย่างเดียว และนิตยสารฯ อาจขออนุญาตนำภาพนี้ไปใช้เผยแพร่นิตยสารหรือนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีงาม แล้วแต่เจ้าของภาพจะอนุญาต

 

ขอเชิญชม 4 ภาพชนะเลิศ และ 20 ภาพเข้ารอบสุดท้ายที่ https://www.facebook.com/5000sMagazine/photos/?tab=album&album_id=972605486217207

......
 ในโอกาสเดียวกันนี้ นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ ขอเชิญชวนส่งภาพเข้าประกวดชุดใหม่ เพื่อการคัดเลือกลงปกนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพและ 5000s

 

==วัตถุประสงค์==
 เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกในการเคารพพระพุทธเจ้า และให้ผู้มีความสามารถเชิงศิลปะได้มีส่วนในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาผ่านงานศิลป์
 .
 ==คอนเซ็ปต์ภาพ==
 - Respect, Majestic หรือ ความงามในเชิงศิลป์ กล่าวคือ ต้องเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเคารพ ศรัทธาหรืองามสง่าของพระพุทธเจ้าผ่าน สัญลักษณ์คือพระพุทธรูป
 - เป็นภาพแนวตั้งเท่านั้น
 - เป็นภาพพระพุทธรูปเท่านั้น
 - ไม่จำกัดว่าจะเป็นภาพพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

 

==คุณสมบัติของภาพ==
 - เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น ไม่อนุญาติให้ใช้ภาพจากกล้องมือถือ
 - มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน พิกเซล
 - ต้องไม่เป็นภาพที่ใช้เทคนิคการแต่งภาพ ตัดต่อภาพ หรือการปรับแต่งสีภาพมากเกินจริง จาก โปรแกรมทำภาพต่างๆเช่น Photoshop หรือ Lightroom
 - ไม่อนุญาติให้ใช้ภาพ HDR
 .
 ==การส่งภาพ==
 - ผู้ส่งเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพไม่เกิน 3 ภาพ
 - ส่งภาพขนาด High resolution 300 dpi ขนาด ไม่เกิน 3 MB มายังเมล์ 5000smag@gmail.com เพื่อทำการคัดเลือกผู้ชนะตามลำดับ 
 - ทีมงานจะขอภาพขนาด Full resolution อีกครั้ง สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือก ส่งมาในรูปแบบ Digital File Format ประเภท Tiff, JPG หรือ Raw ที่จะต้องมีขนาดพิกเซล ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล

 

==ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย==
 - ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น
 - การส่งภาพให้ส่งด้วยนามแฝงของผู้ถ่าย
 - ภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้ชนะรางวัล ลิขสิทธิ์จะตกเป็นของนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
 - เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนและปรากฏในสื่อต่างๆ ได้ แต่จะต้องไม่เคยเผยแพร่และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก่อน โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ทางนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานภาพถ่ายมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานภาพถ่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีนี้เอง
 - ผลงานภาพถ่ายที่ส่งประกวด จะต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่หนึ่งที่ใดมาก่อน แม้จะได้หรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวด และรางวัลที่ได้รับ

 

==กำหนดส่งประกวดถ่ายภาพ==
 - วันนี้จนถึง 18 ธันวาคม 2559

 

==รายละเอียดรางวัลผู้ได้รับเลือก==
 ชิงเงินรางวัล 25,000 บาท แบ่งเป็น 5 รางวัล

รางวัลที่ 1 - 10,000 บาท
 รางวัลที่ 2 - 6,000 บาท
 รางวัลที่ 3 - 4,000 บาท
 รางวัลที่ 4 และ 5 รางวัลละ 2,500 บาท
 .
 **รางวัลที่ 1 และ 2 จะได้รับการขึ้นปกนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพในปี 2560 ภาพรางวัลอื่น ๆ จะนำมาใช้เผยแพร่ในนิตยสาร หรือตามความเหมาะสม

---------------------------------------------------------
 นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
 FB: นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี
 Email: 5000smag@gmail.com

 

Please reload