top of page

Why is the use of the Buddha head in Louis Vuitton Art Exhibition inappropriate?


Why is the use of the Buddha head in Louis Vuitton Art Exhibition inappropriate?

(Please find English below)

จากประเด็นศิลปินชาวจีน ชื่อ Zhang Huan เจตนาของผู้สร้างนั้นถือว่าดี เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มแห่งความเสื่อมไปของพระศาสนา และสามารถทำได้ แต่การแสดงภาพหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในที่สาธารณะและมีคนพลุกพล่านเดินขวักไขว่าแบบนั้น การจัดวางนั้นต้องให้สมพระเกียรติพระพุทธองค์ ข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ชัดจากนิทรรศการซึ่งทางองค์กรได้เคยส่งจดหมายไปเตือนเมื่อต้นปี 2558 คือ

1- เขาได้วางพระเศียรซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าไว้บนพื้น ในระดับเดียวกันกับพื้นที่ผู้ชมเดิน ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แม้พระเศียรดังกล่าวจัดทำขึ้นมาเพื่อการแสดง แต่นั่นก็เรียกว่า Buddha image อยู่ดี ขึ้นชื่อว่าพระสัญลักษณ์อย่างนั้น เราชาวพุทธเห็นแล้วก็ต้องรำลึกถึงพระพุทธองค์ท่านทันที ดังนั้นแล้วศิลปินคนนี้ควรจัดวางให้สูงกว่าระดับพื้นจึงจะเหมาะสม ให้สมกับเป็นศิลปินผู้มีการศึกษามีความรู้แล้ว

2- บริเวณรอบพระเศียรนั้น ขาดรั้วเชือกหรือเหล็กกั้น เพื่อเว้นระยะไม่ให้ผู้ชมเดินชิดพระเศียรมากเกินไป ด้วยความเคารพต่อพระสัญลักษณ์แล้ว การป้องกันลักษณะนี้เป็นสิ่งควรทำอย่างยิ่ง

3- พระเศียรได้ถูกนำมาวางไว้บนพื้นโดยขาดรั้วใดๆกั้นแล้ว ยังขาดป้ายอธิบายเรื่องราวหรือความเป็นมา เพื่อให้คนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำพระเศียรมาแสดง ทำให้มองดูแล้วเหมือนเอาพระเศียรมาวางไว้บนพื้นเป็นงานศิลปะทั่วไปและเพื่อการตกแต่งนิทรรศการให้ดูน่าชมเท่านั้น

4- องค์กรโนอิ้งบุดด้าได้เคยเขียนจดหมายไปเตือนเรื่องการนำพระเศียรมาแสดงให้เหมาะสม ตามเหตุผลข้างบน แล้ว ตั้งแต่ต้นปี 2015 แต่จนถึงตอนนี้ ทางผู้จัดสร้างยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดและไม่สนใจและตระหนักในความเหมาะสม

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทางองค์กรต้องการแจ้งให้ศิลปินนั้นแก้ไข ศิลปินก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ชม เพื่อไม่ให้กระทบกับความรู้สึกของอีกส่วนหนึ่ง

และนี่คือจดหมายที่องค์กรได้เคยส่งไปถึงศิลปินจีน ตั้งแต่ 27 เม.ย. 2558 เพื่อเตือนถึงความไม่เหมาะสมและเพื่อการแก้ไข

Dear Lauryn,

I'm on behalf of Knowing Buddha Organization, we work to protect Buddhism and Buddha's symbols. Thank you for your explanation, we appreciate that you pay respect to the Lord Buddha too. What you have to be careful when you have exhibition about Buddha Statue are as follows :

1. Explain clear objectives on your website, facebook and right in front of your artworks. 2. Guide the visitor to be careful and pay respect to all Buddha statues even the ruin one. 3. Tell the visitor to take picture with respect do not play with the statue. 4. It's better to put the fence or the barrier around your artwork.

As you can see the inappropriate acts from the pictures I'm attaching. We think our suggestion will help you improve your arrangement. Please visit our website http://www.knowingbuddha.org https://www.facebook.com/KnowingBuddha

Best Regards,

——————————————————— ศิลปะเช่นนี้สมควรแล้วหรือ มาร่วมกันยับยั้ง การกระทำอันขาดความเคารพ ไร้จิตสำนึกนี้

1 พลังเสียงของท่าน ร่วมเปลี่ยนแปลงและสร้างจิตสำนึกที่ดีงามสู่โลก ——————————————————— โปรดร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญเพื่อคัดค้านงานแสดงนี้ที่ http://campaign.5000s.org

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา 8 มิถุนายน 2559 ———————————————————

Why is the use of the Buddha head in Louis Vuitton Art Exhibition inappropriate?

Although Zhang Huan has a good intention to use his Buddhist art collection to display the decline of Buddhism, placing Buddha images or Buddhist symbols in a public area crowded with people is considered inappropriate. Buddhist symbols must be placed on a high place or in proper places to honor his divine virtue. There are flaws about the exhibition as follows.

1-He places the Buddha head on the exhibition floor, at a ground level with visitors passing by. This is considered a very disrespectful action. Although the Buddha head is built for the art exhibition, it is still the Buddha image which reminds us of the Buddha himself. Therefore, the Buddha head should be placed on a high place instead.

2-There is no fence around the area to keep the distance between the visitors and the Buddha head. This should be done to prevent any improper actions toward the Buddha head.

3-There is no sign that helps explain the objective of the installation of the Buddha head. This makes the Buddha head looks like just a piece of art and serves for a sole purpose of guest attraction.

4-In early 2015, KBO used to send a letter to request them to properly use any Buddhist symbols along with the reasons we provide above. However, since then, they have not solved this matter yet. They ignore and do not care what is right or wrong.

Below is the letter that we sent to the Chinese artist on 27th April 2015 to explain and ask him to correct his action.

Dear Lauryn,

I'm on behalf of Knowing Buddha Organization, we work to protect Buddhism and Buddha's symbols. Thank you for your explanation, we appreciate that you pay respect to the Lord Buddha too.

What you have to be careful when you have exhibition about Buddha Statue are as follows:

1. Explain clear objectives on your website, facebook and right in front of your artworks. 2. Guide the visitor to be careful and pay respect to all Buddha statues even the ruin one. 3. Tell the visitor to take picture with respect do not play with the statue. 4. It's better to put the fence or the barrier around your artwork.

As you can see the inappropriate acts from the pictures I've attached. We think our suggestion will help you to improve your arrangement. Please visit our website

http://www.knowingbuddha.org and

https://www.facebook.com/KnowingBuddha

Best Regards,

——————————————————— Is this kind of art appropriate? Please help us speak out to the world. Your voice can change and create good awareness to the world. ——————————————————— You may join our campaign and sign your name to petition on this case at:

Knowing Buddha Organization For Buddhism Protection 8 June 2016

bottom of page