top of page
KBO Top

คำสอนอานาปานสติ

HighLights
HighLights

"อานาปานสติโดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล"

"จิตวิญญาณเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต

เพราะหากกายไม่มีจิตอาศัยอยู่ 

กายนั้นก็เป็นเพียงวัตถุหรือเรียกว่า ศพ 

แล้วทำไม มนุษย์จึงไม่ให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณ..."

ความจริงเกี่ยวกับเตโชวิปัสสนา และอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล"

เชิญชมวีดีโอ 7.30 นาที เพื่อค้นหาความจริงด้วยตัวท่านเองสายธรรมเตโชวิปัสสนาคืออะไร ? และสอนอะไร?


สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ามาสัมผัสย่อมไม่รู้แน่ชัด การฟังคำบอกเล่าอย่างฉาบฉวยอาจนำมาสู่การได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง สำหรับผู้ที่มากด้วยอคติก็ใช้จินตนาการวิพากษ์วิจารณ์ บิดเบือนความจริงและปรามาสให้เกิดเป็นบาปและภัยเวรแก่ตน ทั้งๆ ที่ไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาที่ธรรมสถาน

ไม่รู้แน่ชัดว่าท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล สอนอะไร

วีดีโอนี้จะทำให้ท่านรู้จักสายธรรมเตโชวิปัสสนา ที่เป็นความจริงและความสัตย์

สำหรับท่านที่อยากทราบว่า เมื่อปฏิบัติเตโชวิปัสสนาแล้วได้ผลอย่างไร

เชิญเข้าไปอ่านประสบการณ์การภาวนาของผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วได้ที่ exp.techovipassana.org 

หากท่านสนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สอบรม

เชิญแวะชมที่ www.techovipassana.org

bottom of page