News Updates

วันเข้าพรรษา

July 6, 2020

วันอาสาฬหบูชา

July 5, 2020

โปรดร่วมสมทบทุนทำกล่องยังชีพ "กองทุนประทังชีพเพื่อเพื่อนร่วมแผ่นดิน" แจกผู้ตกทุกข์ได้ยาก

April 9, 2020

Turn a crisis into gold, self-isolation to inner peace. How to meditate and why mindfulness can be your spiritual guidance.

March 20, 2020

1/3
Please reload

July 6, 2020

(Please find English below)
..
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่า จะประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝน
วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หากปีใด...

July 5, 2020

(Please find English below)
...
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับได้ว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา “อาสาฬห” แปลว่า เดือน ๘ ทางจันทรคติ ผนวกกับคำว่า “บูชา” แปลว่า การบูชาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือน ๘ หรือที่เรียกว่า อาสาฬหบูชา
.
ภาย...

March 20, 2020

..
In every crisis, there is always an opportunity, even in the case of The COVID-19 outbreak which has infected more than 250,000 people and taken at least tens of thousands of lives so far. Among several measures issued by governments worldwide to stop the spread of...

March 13, 2020

"When the World Has to Rely on the Power of the Triple Gem"

"โลกต้องพึ่งพลังพระรัตนตรัย"

(ภาษาไทยโปรดอ่านข้างล่าง)Panic is causing the world to experience economic disaster and people's emotions are becoming the true poison, beyond the Covid-19 virus.
In time of devas...

June 19, 2019

Solutions to Global Warming : Unlock the unspoken truth
งานสัมมนา "ทางออกจากวิกฤตโลกร้อน กับสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึง"
(ภาษาไทยโปรดอ่านด้านล่าง)

On Saturday, 15th June 2019 at Royal Thai Army Club, Bangkok, there is a seminar on Solutions to Global Warming : Unlock the un...

June 5, 2019

May we rejoice in the merit on the new Buddhist Protection billboard set run by Knowing Buddha Organization.

As the new billboard set of Buddhist Protection victoriously made the appearance right in the heart of Bangkok hub, Suvarnabhumi Airport area. With great locat...

May 29, 2019

Knowing Buddha : Dhamma Talk

(โปรดอ่านภาษาไทยด้านล่าง)..

Knowing Buddha Organization for Protection of Bhuddhism held a Dhamma Talk for the Faculty of Liberal Arts Students from Rajamangala University of Technology Thanyaburi in a subject of “5 precepts, meditation, wisd...

April 25, 2019

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า ได้รับเกียรติจากคณะกงศุลใหญ่แห่งนครซิดนีย์ ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ในงาน Thailand Grand Festival 2019 เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่องค์กรได้เข้าร่วม...

April 21, 2019

Knowing Buddha Organization organized Dhamma lecture under the topic “Precepts, meditation and wisdom: Keys to a prosperous and successful life” to students of Viboon Business Administration College.

Before straing the lecture, Mr Pongdit Ditsayabutr and Ms Pitchsinee A...

March 29, 2019

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา จัดธรรมบรรยายเพื่ออบรมศีลธรรม จริยธรรม และการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ชั้นมัธยมปลาย จำนวน 350 คน ในหัวข้อ “ชีวิตรุ่งเรืองด้วยศีล สำเร็จด้วยสมาธิและปัญญา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยกา...

Please reload

For more information or support. Please contact us at info@knowingbuddha.org

To help us speak out and protect Buddha and Buddhism please visit 5000s.org

© 2012-2019 Knowing Buddha Organization